תיאטרון ירושלים

להזמנות: תיאטרון ירושלים 02-5605755 טלפון: 02-5605755 מפה ירושלים מרכוס 20, ירושלים

שעות הקרנה:
13:00 ו
18:30 ש
האופה מברלין

האופה מברלין - The Cakemaker
שעות הקרנה:
13:00 ו
איש ושמו אובה

איש ושמו אובה - A man calld Ove
שעות הקרנה:
21:00 ש
העדות

העדות - The Testament
שעות הקרנה:
21:15 ש
הפרעה בקצב הלב

הפרעה בקצב הלב - Arrhythmia