לב דניאל

להזמנות: לב 5155* טלפון: 09-9519475 מפה הרצליה רמת ים 60, הרצליה

שעות הקרנה:
16:40 ש
שעה אפלה

שעה אפלה - Darkest Hour
שעות הקרנה:
19:00 ו
19:10 ש
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
13:50, 21:30 ש
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game