ג'ון דבני John Debney

ג'ון דבני - John Debney
עיסוק: מוזיקאי
יום הולדת: 18/08/1956
מין: זכר
ארץ לידה: ארה"ב
גר במדינת: ארה"ב
"מסע בין כוכבים: הדור החדש" (87), "פנג הלבן 2" (94).

פילמוגרפיה - סרטים עם ג'ון דבני

במאי:
2016
2015
2014
 
2013
 
במאי:
2012
2011
 
2010
במאי:
 
2009
 
במאי:
2009
 
2008
 
במאי:
2008
 
במאי:
2007
 
2006
 
2006
במאי:
 
במאי:
2005
במאי:
 
2005
 
2005
במאי:
2004
במאי:
 
2004
במאי:
 
במאי:
2003
 
2002
 
2002
במאי:
 
2002
 
2001
במאי:
 
2001
 
2000
1999
 
1997
 
1997
 
במאי:
1994
0

 

תגובות
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.