האוורד שור Howard Shore

האוורד שור - Howard Shore
עיסוק: מוזיקאי
יום הולדת: 18/10/1946
מין: זכר
ארץ לידה: קנדה
גר במדינת: קנדה
"הזבוב" (86), "ביג" (88), "ארוחה עירומה" (91), "דרושה שותפה רווקה" (92), "פילדלפיה" (93), "גב" דאוטפייר" (93), "סליבר" (93), "הלקוח" (94), "שבעה חטאים" (95), "לחפש את ריצ"ארד" (96).

פילמוגרפיה - סרטים עם האוורד שור

במאי:
2016
2015
2014
 
2014
2013
2010
 
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 
2002
במאי:
2001
 
2000
 
2000
1999
1998
1997
 
במאי:
1996
 
1996
 
1995
במאי:
1994
 
במאי:
1993
 
1993
במאי:
1991
1988
במאי:
 
1986
1985

 

תגובות
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.