Connection failed ERROR: Severe Error in ODBC Driver ERROR: Severe Error in ODBC Driver ERROR: Severe Error in ODBC Driver ERROR: Severe Error in ODBC Driver

אוליבר סטון Oliver Stone

אוליבר סטון - Oliver Stone
עיסוק: במאי, תסריטאי, מפיק
יום הולדת: 15/09/1946
תאריך פטירה: 15/09/1900
מין: זכר
ארץ לידה: ארה"ב
גר במדינת: ארה"ב
זכה להכרה הראשונה כתסריטאי: "אקספרס של חצות" (78) עליו הועמד לאוסקר, "קונן הברברי" (81), "פני צלקת" (83), "שנת הדרקון" (85), "8 מיליון דרכים למות" (86). את סרטיו הבאים ביים וכתב ואף הפיק את חלקם: "סלוודור" (86) עם מועמדות לאוסקר על התסריט, "פלאטון" (86) עליו זכה באוסקר על הבימוי והועמד לאוסקר על התסריט, "וול סטריט" (87), "שיחות לילה" (88), "נולד בארבעה ביולי" (89) עם אוסקר נוסף על הבימוי ומועמדות על התסריט, "JFK - תיק פתוח" (91) עם מועמדויות לאוסקר על הבימוי ועל התסריט, "הדלתות" (91), "שמיים וארץ" (93), "רוצחים מלידה" (94), "ניקסון" (95). בין עבודותיו כמפיק בלבד: "פלדה כחולה" (90), "חוג שמחת המזל" (93), מיני סדרת הטלויזיה "דקלי פרא" (93).

פילמוגרפיה - סרטים עם אוליבר סטון

במאי:
אוליבר סטון
2017
במאי:
אוליבר סטון
2012
במאי:
אוליבר סטון
2010
במאי:
אוליבר סטון
2005
במאי:
אוליבר סטון
2004
במאי:
אוליבר סטון
1999
במאי:
אוליבר סטון
1997
1996
במאי:
 
במאי:
אוליבר סטון
1995
במאי:
אוליבר סטון
1994
במאי:
אוליבר סטון
1993
במאי:
אוליבר סטון
1991
במאי:
אוליבר סטון
 
במאי:
אוליבר סטון
1989
במאי:
אוליבר סטון
1987
במאי:
אוליבר סטון
1986
1985
1983
1982