Connection failed ERROR: Severe Error in ODBC Driver ERROR: Severe Error in ODBC Driver ERROR: Severe Error in ODBC Driver ERROR: Severe Error in ODBC Driver

אורי פפר Ori Pepper

אורי פפר - Ori Pepper
עיסוק: שחקנים
יום הולדת: 28/07/1975
ארץ לידה: ישראל
גר במדינת: ישראל
במהלך השנים השתתף פפר בסדרות טלוויזיה רבות ובמספר סרטים ישראלים.
אורי נשוי ליעל גולדמן.