גלובוסמקס באר שבע

להזמנות: גלובוספון *2235 טלפון: *2235 מפה באר שבע מתחם ONE PLAZA - רחוב נפחא 25 באר שבע

שעות הקרנה:
00:45, 20:00 ו
19:25 ש
19:30, 22:00 א,ב,ג,ד
20:00 ה
אפס ביחסי אנוש

אפס ביחסי אנוש - Zero Motivation
שעות הקרנה:
19:40 א,ב,ג,ד
23:30 ה
תקועים בחופשה

תקועים בחופשה - Blended
שעות הקרנה:
11:45, 14:15, 16:45 ש
שודדי הפיצוחים (מדובב)

שודדי הפיצוחים (מדובב) - The Nut Job (HEB)
שעות הקרנה:
23:15 ה,ו
נקודת שיווין

נקודת שיווין - The equalizer
שעות הקרנה:
11:30, 14:00, 16:40, 19:20, 22:00 ש
16:45, 18:50, 22:20 א,ב,ג,ד
17:15, 21:50 ה
17:15, 22:35, 23:45 ו
הרץ במבוך

הרץ במבוך - The Maze Runner
שעות הקרנה:
00:15 ו
לוסי

לוסי - Lucy
שעות הקרנה:
16:30, 21:35 ה,ו,א,ב,ג,ד
19:00, 21:40 ש
גט

גט - Gett
שעות הקרנה:
00:30, 17:30, 19:00, 22:00 ו
14:25, 17:00, 19:20, 22:10 ש
16:30, 19:10, 22:00 א,ב,ג,ד
17:30, 19:00, 22:00 ה
נראה אותך שוטר

נראה אותך שוטר - Let's Be Cops
שעות הקרנה:
00:45 ו
22:00 ש
הדרך לגהינום

הדרך לגהינום - A Walk Among the Tombstones
שעות הקרנה:
12:30, 16:00, 19:15, 21:30 ש
16:30, 19:20, 21:30 א,ב,ג,ד
17:00, 20:00, 21:30, 23:45 ה,ו
נעלמת

נעלמת - Gone Girl
שעות הקרנה:
00:00, 19:30, 22:30 ו
19:30, 22:30 ה
19:40, 22:30 א,ב,ג,ד
22:30 ש
דרקולה - ההתחלה

דרקולה - ההתחלה - Dracula Untold
שעות הקרנה:
19:05 ה,ו
19:05, 21:50 א,ב,ג,ד
19:10 ש
מיתה טובה

מיתה טובה - The Farewell Party
שעות הקרנה:
11:30, 14:30, 17:00 ש
16:30 ה,ו,א,ב,ג,ד
ריביט (מדובב)

ריביט (מדובב) - Ribbit (HEB)
שעות הקרנה:
12:20, 14:40, 16:50 ש
16:50 ה,ו
17:10 א,ב,ג,ד
סיפור של צבע (מדובב)

סיפור של צבע (מדובב) - The Hero Of Color City (HEB)
שעות הקרנה:
11:30, 14:00, 16:45 ש
16:30, 17:30 ה,ו
16:50 א,ב,ג,ד
הקופסונים (מדובב)

הקופסונים (מדובב) - The Boxtrolls (HEB)
שעות הקרנה:
11:30, 14:00, 16:30 ש
16:45 ה,ו
17:00 א,ב,ג,ד
סיפורו של דולפין 2 (מדובב)

סיפורו של דולפין 2 (מדובב) - Dolphin tale 2 (HEB)
שעות הקרנה:
19:10, 21:20 ה,ו,א,ב,ג,ד
19:30, 22:00 ש
מכאן אני ממשיך

מכאן אני ממשיך - This Is Where I Leave You
שעות הקרנה:
00:40, 22:15 ו
19:30, 22:15 ה,א,ב,ג,ד
19:40, 22:10 ש
אנאבל

אנאבל - Annabelle
שעות הקרנה:
00:10, 16:30, 19:15, 21:00 ו
11:30, 14:35, 17:45, 19:00, 22:00 ש
16:30, 19:15, 21:00 ה
16:30, 19:15, 21:45 א,ב,ג,ד
זעם

זעם - Fury
שעות הקרנה:
00:30, 19:00, 21:45 ו
12:00, 13:45, 16:30, 19:15, 22:00 ש
16:40, 19:20, 22:00 א,ב,ג,ד
19:00, 21:45 ה
חיית הלילה

חיית הלילה - Nightcrawler