יס פלאנט חיפה

להזמנות: קולנועפון 12222202 טלפון: 04-8416898 מפה חיפה קניון לב המפרץ, שדרות ההסתדרות 55, חיפה

שעות הקרנה:
00:00 ו,ש
23:45 ד
הדירה

הדירה - L'appartement
שעות הקרנה:
13:40 ש,ד
הולכת רחוק

הולכת רחוק - Wild
שעות הקרנה:
11:20, 13:50, 16:15, 18:45, 21:15, 23:40 ש,ד
16:15, 18:45, 21:15 א,ב,ג
16:15, 18:45, 21:15, 23:40 ה,ו
אנני

אנני - Annie
שעות הקרנה:
00:20, 15:00, 17:20, 19:40, 22:00 ו,ש
00:20, 17:20, 19:40, 22:00 ד
15:00, 17:20, 19:30, 21:45 ב
15:00, 17:20, 19:40, 22:00 ה,א,ג
חטופה 3

חטופה 3 - Taken 3
שעות הקרנה:
11:20 ד
11:45 ש
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash
שעות הקרנה:
16:30 ו
אקסודוס: אלים ומלכים

אקסודוס: אלים ומלכים - Exodus: Gods and Kings
שעות הקרנה:
16:00, 18:00, 21:20 ד
16:00, 19:00, 21:30 ה,ש,א,ב,ג
19:00, 21:30 ו
בירדמן

בירדמן - Birdman
שעות הקרנה:
00:20, 00:30, 12:40, 14:15, 15:20, 16:20, 18:00, 19:00, 19:00, 20:45, 21:45, 21:45, 23:30 ד
00:30, 11:00, 12:30, 13:40, 14:15, 15:20, 16:20, 16:20, 18:00, 19:00, 19:00, 20:45, 21:45, 21:45, 23:30 ש
00:30, 15:20, 16:20, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45, 22:45, 23:30 ו
14:10, 14:50, 19:15, 19:20, 20:15, 21:45, 22:00 ג
15:20, 16:20, 16:20, 18:00, 19:00, 19:00, 20:45, 21:30, 21:45 ב
15:20, 16:20, 18:00, 19:00, 19:00, 20:45, 21:45, 21:45 א
15:20, 16:20, 18:00, 19:00, 20:00, 20:45, 21:45, 22:45, 23:30 ה
קינגסמן: השירות החשאי

יס פלאנט חיפה vip
קינגסמן: השירות החשאי - Kingsman: The Secret Service
שעות הקרנה:
11:00, 13:40, 16:15, 18:50 ש,ד
16:15, 18:50 ה,ו,א,ב,ג
אל תוך היער

אל תוך היער - Into the woods
שעות הקרנה:
11:15, 13:30, 15:45 ש,ד
15:10 ב,ג
15:45 ה,ו,א
שישה גיבורים (מדובב)

שישה גיבורים (מדובב) - Big Hero  (Hebrew)
שעות הקרנה:
11:00 ש
שישה גיבורים (תלת מימד מדובב)

שישה גיבורים (תלת מימד מדובב) - Big Hero 6 (Heb 3D)
שעות הקרנה:
11:00, 13:00 ד
11:15, 14:10, 16:20 ש
14:10, 16:05 ב
14:10, 16:20 ה,ו,א,ג
הפינגווינים ממדגסקר (מדובב)

הפינגווינים ממדגסקר (מדובב) - Penguins of Madagascar (Heb)
שעות הקרנה:
11:10, 13:15 ש
11:20 ד
הפינגווינים ממדגסקר (תלת מימד מדובב)

הפינגווינים ממדגסקר (תלת מימד מדובב) - Penguins of Madagascar (3D Heb)
שעות הקרנה:
00:10, 12:00, 14:00, 14:30, 17:00, 19:20, 21:45 ש,ד
00:10, 14:30, 17:00, 19:20, 21:45 ו
14:30, 17:00, 17:00, 19:20, 21:45 א,ג
14:30, 17:00, 19:20, 21:45 ה,ב
משחק החיקוי

יס פלאנט חיפה vip
משחק החיקוי - The Imitation Game
שעות הקרנה:
00:30, 11:00, 13:30, 15:15, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:40, 20:45, 21:45, 23:30 ש
00:30, 11:00, 13:30, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:40, 20:45, 21:45 ד
00:30, 15:15, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:40, 20:45, 21:45, 23:30 ו
14:45, 15:15, 17:00, 18:00, 19:20, 19:40, 20:45, 22:00 ג
15:15, 15:50, 17:00, 18:00, 18:30, 19:40, 20:45, 21:15 ב
15:15, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:40, 20:45, 21:45 א
15:15, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00, 19:40, 20:45, 21:45, 23:30 ה
צלף אמריקאי

צלף אמריקאי - American sniper
שעות הקרנה:
00:20, 00:30, 18:00, 20:10, 22:15, 22:20 ו
00:20, 18:00, 20:10, 22:15, 22:20 ש
00:25, 00:40, 20:20, 22:20, 22:30 ד
17:00, 18:00, 20:10, 22:15, 22:20 א
17:30, 19:45, 22:00, 22:20 ב
18:00, 20:10, 22:15, 22:20 ה
20:10, 22:15, 22:20 ג
שושבין להשכרה

שושבין להשכרה - The Wedding Ringer
שעות הקרנה:
21:30 א,ב,ג
21:30, 23:30 ה,ו,ש,ד
השכן ממול

השכן ממול - The Boy Next Door
שעות הקרנה:
00:20, 18:20, 20:20, 22:20 ו,ש
00:40, 18:45, 20:45, 22:40 ד
18:00, 20:00, 22:00 ב
18:20, 20:20, 22:20 ה,א,ג
קלף חזק

קלף חזק - Wild Card
שעות הקרנה:
00:00, 00:00, 00:40, 14:10, 14:45, 15:45, 16:45, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:10, 23:40 ו
00:00, 00:40, 11:40, 14:15, 15:15, 16:15, 16:45, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:00, 23:40 ד
00:40, 11:30, 12:10, 13:10, 14:10, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:40 ש
14:00, 14:45, 15:45, 16:25, 17:00, 17:20, 17:50, 18:20, 19:20, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 22:00, 22:30 ג
14:10, 14:45, 15:45, 16:45, 17:20, 17:50, 18:20, 19:20, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:00, 22:30 א
14:45, 15:45, 16:00, 17:20, 17:50, 18:20, 18:45, 18:50, 20:00, 20:30, 21:00, 21:20, 21:30 ב
14:45, 15:45, 16:45, 17:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:10, 23:40 ה
חמישים גוונים של אפור

יס פלאנט חיפה vip
חמישים גוונים של אפור - Fifty shades of gray
שעות הקרנה:
11:00, 13:00, 15:10, 17:15, 19:20, 21:30, 23:40 ש,ד
15:10, 17:15, 19:20, 21:30 א,ב,ג
15:10, 17:15, 19:20, 21:30, 23:40 ה
15:45, 19:40, 21:45, 23:50 ו
עדיין אליס

עדיין אליס - Still Alice
שעות הקרנה:
12:00, 15:00, 18:00, 21:00 ש
15:00, 18:00, 21:00 ה,ו,א,ב,ג,ד
מידות רעות

מידות רעות - Inherent Vice
שעות הקרנה:
11:00, 13:45, 16:20 ש
16:20 ה,ו,א,ב,ג
עלייתה של ג'ופיטר (תלת מימד)

עלייתה של ג'ופיטר  (תלת מימד) - Jupiter Ascending (3D)
שעות הקרנה:
00:30, 18:30, 20:30, 22:30 ש
00:40, 19:10, 21:00, 22:50 ו
18:30, 20:20, 22:10 ב
18:30, 20:30, 22:30 ה,א,ג,ד
בן זקן

בן זקן - Ben Zaken
שעות הקרנה:
00:20, 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40 ש
00:20, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40 ד
00:20, 16:20, 19:00, 21:40 ו
15:45, 18:30, 21:10 ב
16:20, 19:00, 21:40 ה,א,ג
בלקהאט

בלקהאט - Blackhat