סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
15:00 ש
17:45 ה,א,ג
מיתה טובה

מיתה טובה - The Farewell Party
שעות הקרנה:
17:45 ב,ד
18:30 ש
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash
שעות הקרנה:
11:00, 16:45, 19:15, 21:45 ש
16:00, 19:30, 22:00 ה,א,ב,ג,ד
20:00, 22:15 ו
השופט

השופט - The Judge
שעות הקרנה:
11:00, 15:00, 16:45, 20:15, 22:00 ש
16:00, 18:30, 20:15, 22:00 ה,א,ג
18:00, 20:00 ב,ד
20:00, 22:15 ו
למה זה מגיע לי?

למה זה מגיע לי? - Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?