סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
10:00, 16:10, 20:00 ג
11:00, 18:00 ש
16:10, 20:10 ב
18:00 ה
18:00, 22:00 א
20:00 ו
מורה מחליף

מורה מחליף -
שעות הקרנה:
22:00 ד
סיפורים פרועים

סיפורים פרועים - Wild Tales
שעות הקרנה:
22:00 ה,ג
הקול בראש

הקול בראש - Inside Out
שעות הקרנה:
12:50, 16:15 ש
18:00 ה,ו,ג
20:10 ב
22:00 א
תפוחים מן המדבר

תפוחים מן המדבר - Apples From the Desert
שעות הקרנה:
16:10 ב
17:50 ו
18:00 ש,א
22:00 ה,ג
המילים הטובות

המילים הטובות - The kind words
שעות הקרנה:
12:50, 16:15, 20:10, 22:00 ש
16:10, 20:00 ה,א,ג
16:10, 20:00, 22:15 ו
18:15, 22:00 ב
22:00 ד
הדברים שאני רוצה

הדברים שאני רוצה - La Liste de mes envies
שעות הקרנה:
11:00, 14:30 ה,א
12:15 ג
12:45 ו
12:45, 14:30 ב
14:30 ש
הקול בראש (תלת מימד)

הקול בראש (תלת מימד) - Inside Out (3D)
שעות הקרנה:
11:00 ב
12:45 ה,א
14:00 ג
14:30 ו
אסטריקס באחוזת האלים (מדובב)

אסטריקס באחוזת האלים (מדובב) - Asterix: The Mansions of the Gods (Hebrew)
שעות הקרנה:
12:15 ג
12:45 ה,ו,א
14:30 ש,ב
המיניונים (מדובב)

המיניונים (מדובב) - Minions (Hebrew)
שעות הקרנה:
11:00 א,ב
14:30 ה,ו
לעוף על זה (מדובב)

לעוף על זה (מדובב) - Yellow Bird (Hebrew)
שעות הקרנה:
10:00, 18:00 ג
11:00, 20:10, 22:00 ש
16:10, 20:00 ה
16:10, 20:10 א
16:10, 22:15 ו
18:15, 22:00 ב
אמא שלי

אמא שלי - Mia Madre