סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
16:00 ב
18:00 ה,ש,א,ג
הזמיר

הזמיר - Le Promeneur D'oiseau
שעות הקרנה:
16:00 ה,ש,א,ג
18:00 ב
20:00 ו
22:00 ד
מילים ותמונות

מילים ותמונות - Words and Pictures
שעות הקרנה:
11:00, 20:00, 22:00 ש
20:00, 22:00 ה,א,ב,ג
22:15 ו
ברביקיו

ברביקיו - Barbecue
שעות הקרנה:
11:00, 20:00, 22:00 ש
18:00, 22:00 ב
20:00, 22:00 ה,א,ג
22:15 ו
המועדון של ג'ימי

המועדון של ג'ימי - Jimmy's Hall
שעות הקרנה:
16:00, 18:00 ה,ש,א,ג
16:00, 20:00 ב
20:00 ו
האישה הנעלמת

האישה הנעלמת - The Invisible Woman