סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
11:00, 17:00, 19:15 ש
14:00, 18:00 א
17:45, 19:45 ו
17:50 ב
19:45 ג
20:00 ה
האישה בזהב

האישה בזהב - Woman In Gold
שעות הקרנה:
13:00 ש
21:45 ד,ה,ב
22:00 א,ג
סיפורים פרועים

סיפורים פרועים - Wild Tales
שעות הקרנה:
13:00, 17:10 ש
16:00, 19:45 ה,ב
16:00, 20:00 א,ג
19:45, 22:15 ו
הון אנושי

הון אנושי - Human capital
שעות הקרנה:
11:00, 15:00, 19:00 ש
14:00, 18:00, 19:45, 22:00 א
16:00, 18:00, 21:45 ה,ג
16:00, 20:00, 21:45 ב
17:45, 22:15 ו
מבוך השקרים

מבוך השקרים - Labyrinth of lies
שעות הקרנה:
21:45 ד
תפקיד חיי

תפקיד חיי - Je Fais Le Mort
שעות הקרנה:
15:15 ש
16:15 א
18:00 ה,ב,ג
הפרחים לאנה

הפרחים לאנה - Loreak