סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
17:50 ה,ש,א,ג
האישה בזהב

האישה בזהב - Woman In Gold
שעות הקרנה:
21:50 ה,א,ג
22:00 ש
סיפורים פרועים

סיפורים פרועים - Wild Tales
שעות הקרנה:
17:50 ה,ש,א
19:45 ו
21:50 ד,ג
מבוך השקרים

מבוך השקרים - Labyrinth of lies
שעות הקרנה:
10:00, 19:50 ג
11:00, 15:50, 20:00 ש
16:00 ב
17:45, 22:15 ו
19:50 ה,א
21:50 ד
המילים הטובות

המילים הטובות - The kind words
שעות הקרנה:
16:00 ה,א,ג
17:45 ו
18:00 ב
נער מקהלה

נער מקהלה - Boychoir
שעות הקרנה:
10:00, 20:00 ג
13:00, 20:00 ש
18:00 ב
19:45 ו
20:00 ה,א
הקפות

הקפות - Hakafot
שעות הקרנה:
10:00, 14:00 ב
12:03, 14:00 ה,א,ג
13:00, 16:00 ו
14:30 ש
אסטריקס באחוזת האלים (מדובב)

אסטריקס באחוזת האלים (מדובב) - Asterix: The Mansions of the Gods (Hebrew)
שעות הקרנה:
19:50, 21:50 ב
21:50 ה,א,ג
22:00 ש
22:15 ו
טד 2

טד 2 - Ted 2
שעות הקרנה:
10:00, 12:00, 16:00 ה,א,ב
11:00, 15:50 ש
12:00, 16:00 ג
13:00, 16:00 ו
המיניונים

המיניונים - Minions
שעות הקרנה:
12:00, 14:00 ב
13:00 ו
14:00 ה,א,ג
גויאבות

גויאבות - Guyavot