סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
12:00, 20:00, 22:00 ג
12:45, 20:00, 22:00 ש
16:00, 19:30 ב,ד
17:45, 21:30 ה,א
22:15 ו
החטאים

החטאים - Past Life
שעות הקרנה:
14:00, 17:50 ש
14:00, 18:00 ג
17:30 ב
19:30 ה,ו,א
21:30 ד
לה לה לנד

לה לה לנד - La La Land
שעות הקרנה:
12:00, 17:45 ג
16:00 ש
17:45 ו
בגרות

בגרות - Graduation
שעות הקרנה:
10:00, 16:15, 22:00 ג
10:45, 16:10, 20:15 ש
16:00, 19:45 ה,א
17:45, 19:45 ד
17:45, 22:15 ו
18:00, 21:30 ב
להתאהב מעל לראש

להתאהב מעל לראש - Up For Love
שעות הקרנה:
10:00, 16:00, 20:15 ג
10:45, 18:15, 22:00 ש
16:00, 21:30 ד
16:00, 21:45 ה,א
19:45, 21:30 ב
20:00 ו
לא פה, לא שם

לא פה, לא שם - In Between