סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
12:00, 17:50 ג
13:30 ש
16:00 ב
17:45 ו
17:50 ה,א
אשתו של שומר גן החיות

אשתו של שומר גן החיות - The Zookeeper's Wife
שעות הקרנה:
12:00 ג
13:30 ש
20:00 ב
21:50 ה,א
חדרי הבית

חדרי הבית - Indoors
שעות הקרנה:
10:00, 16:00, 20:00, 21:50 ג
11:00, 16:00, 20:00, 21:50 ש
16:00, 18:10, 21:50 ב
16:00, 20:00 ה,א
17:45, 22:15 ו
תחושה של סוף

תחושה של סוף - The Sense of an Ending