סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
13:45, 19:50 ג
16:00 ב
17:30 א
17:45 ש
19:30 ה,ד
19:45 ו
ג'קי

ג'קי - Jackie
שעות הקרנה:
17:45 ו
19:45 ב
21:30 ה,א,ד
21:45 ש,ג
אור ירח

אור ירח - Moonlight
שעות הקרנה:
12:00, 18:00 ג
13:30 ש
16:00 ה,א,ד
17:45 ב
מעבר להרים ולגבעות

מעבר להרים ולגבעות - Beyond the Mountains and Hills
שעות הקרנה:
10:00, 16:00, 17:50, 19:50, 21:45 ג
11:00, 16:00, 17:45, 19:45, 21:45 ש
16:00, 19:30, 21:30 ד
16:00, 19:40, 21:30 ה
16:00, 19:45, 21:45 ב
17:45, 19:30, 21:30 א
17:45, 19:45, 22:15 ו
זרים מושלמים

זרים מושלמים - Perfect Strangers
שעות הקרנה:
10:00, 16:00 ג
11:00, 19:45 ש
17:45 ה,ב
19:30 א
22:15 ו
נשות המאה ה20

נשות המאה ה20 - 20th Century Women