סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
13:30 ש
18:00 ב,ד
ילדות פרא

ילדות פרא - Mustang
שעות הקרנה:
17:45 ש,ב,ד
19:45 ה,ו,א,ג
המתמחה

המתמחה - The intern
שעות הקרנה:
11:00, 20:10, 22:00 ש
18:00, 22:15 ו
18:10, 21:45 ה,א,ג
20:00, 21:50 ב,ד
באבא ג'ון

באבא ג'ון - Baba Joon
שעות הקרנה:
16:00, 19:45 ה,ש,א,ג
19:45 ו
19:50 ב,ד
הטנור

הטנור - The Tenor
שעות הקרנה:
16:00 ה,ש,א,ב,ג,ד
17:45 ו
סטיב ג'ובס

סטיב ג'ובס - Steve Jobs
שעות הקרנה:
11:00, 18:10, 22:00 ש
16:00, 21:50 ב,ד
18:10, 21:45 ה,א,ג
22:15 ו
שעה של שקט

שעה של שקט -