סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
19:15, 22:00 ש
19:30, 22:00 ב,ד
21:30 ה,א,ג
22:15 ו
נעלמת

נעלמת - Gone Girl
שעות הקרנה:
16:45 ש
17:45 ב,ד
19:30 ה,ו,א,ג
השופט

השופט - The Judge
שעות הקרנה:
11:00, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15, 22:00 ש
16:00, 17:45, 19:30, 21:30 ה,א,ג
16:00, 17:45, 20:15, 22:00 ב,ד
18:30, 20:15, 22:15 ו
למה זה מגיע לי?

למה זה מגיע לי? - Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
שעות הקרנה:
15:00 ש
16:00 ב,ד
16:00, 17:45 ה,א,ג
אלסה ופרד

אלסה ופרד - Elsa & Fred