סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
11:00, 12:30 ה,א,ב,ד
12:30 ג
12:45 ש
לרקוד

לרקוד -
שעות הקרנה:
14:00 ג
15:00 ש
הרקדן

הרקדן - Dancer
שעות הקרנה:
14:15 ש
16:00 ג
17:45 א,ב
18:00 ו
19:45 ה
רופא הכפר

רופא הכפר - Irreplaceable
שעות הקרנה:
11:00 ו
11:00, 12:30 ה,א,ב,ד
12:00 ג
13:30 ש
גנוב על העולם

גנוב על העולם - Despicable Me 3
שעות הקרנה:
10:00, 18:15, 20:00 ג
11:00, 16:30, 18:15, 20:00, 21:45 ש
16:00, 17:45, 21:45 ב
16:00, 18:15, 20:00 ד
16:00, 19:30 א
18:00, 20:00, 22:15 ו
18:15, 19:45 ה
המטפלת

המטפלת - The Carer
שעות הקרנה:
14:00, 21:45 ג
16:00, 21:30 ה
16:00, 21:45 א
21:45 ש,ב,ד
להתראות גרמניה

להתראות גרמניה - Bye Bye Germany
שעות הקרנה:
10:00, 16:00, 17:45 ג
11:00, 17:45 ש
16:00 ה
16:00, 19:30 ד
19:30 א,ב
19:45 ו
תולדות האהבה

תולדות האהבה - The History of love