סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
13:30 ש
16:00 א,ג
17:50 ב,ד
18:00 ה
20:10 ו
חיים כפולים

חיים כפולים - The East
שעות הקרנה:
16:00 ב,ד
16:00, 20:00 ה
17:15 ש
20:00 א,ג
20:10 ו
למה זה מגיע לי?

למה זה מגיע לי? - Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
שעות הקרנה:
15:15, 20:15 ש
16:00 א,ג
16:00, 19:45 ה
18:00 ו
20:10 ב,ד
אי התירס

אי התירס - Corn Island
שעות הקרנה:
13:15 ש
16:00 ב,ד
17:45 א,ג
רפסודיה בולגרית

רפסודיה בולגרית - Bulgarian Rhapsody
שעות הקרנה:
11:00, 15:15, 17:45, 21:45 ש
17:45, 21:45 ב,ד
19:40, 21:45 א,ג
21:45 ה
22:15 ו
צלף אמריקאי

צלף אמריקאי - American sniper
שעות הקרנה:
11:00, 19:15, 22:00 ש
17:45, 21:45 ה
17:45, 22:00 א,ג
18:15, 22:15 ו
19:40, 22:00 ב,ד
כוח עליון

כוח עליון - Turist