סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
16:00 ב,ד
19:15 ה,ש,א,ג
19:30 ו
התבגרות

התבגרות - Boyhood
שעות הקרנה:
16:00 ב,ד
22:00 ה,ש,א,ג
22:15 ו
חברים טובים

חברים טובים - Amitiés sincères
שעות הקרנה:
16:00 ה,ש,א,ג
18:00 ב,ד
השקר הטוב

השקר הטוב - The Good lie
שעות הקרנה:
11:00, 16:00 ש
16:00 ה,א,ג
18:30 ב,ד
שנת חורף

שנת חורף - Winter Sleep
שעות הקרנה:
11:00, 20:00, 22:00 ש
20:00, 22:00 ה,א,ב,ג,ד
22:15 ו
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash
שעות הקרנה:
18:00, 22:00 ה,ש,א,ב,ג,ד
19:30 ו
מכאן אני ממשיך

מכאן אני ממשיך - This Is Where I Leave You