סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
15:15 ש
17:15 ו
17:40 ה,א,ג
גשר המרגלים

גשר המרגלים - Bridge of spies
שעות הקרנה:
17:15 ו
22:00 ה,ש,א,ב,ג,ד
ג'וי

ג'וי - Joy
שעות הקרנה:
13:15 ש
15:45 ה,א,ג
הנערה הדנית

הנערה הדנית - The Danish Girl
שעות הקרנה:
18:00 ב,ד
סופרג'יסטיות

סופרג'יסטיות - Suffregette
שעות הקרנה:
13:15 ש
16:00 ב,ד
20:00 ה,א,ג
קרול

קרול - Carol
שעות הקרנה:
11:00, 17:30, 19:50, 22:00 ש
17:50, 22:00 ה,א,ג
19:30, 22:15 ו
19:45, 22:00 ב,ד
מכונת הכסף

מכונת הכסף - The big short
שעות הקרנה:
11:00, 15:30, 17:40, 19:50 ש
15:45, 20:00 ה,א,ג
16:00, 18:00, 20:00 ב,ד
17:15, 22:15 ו
אמא שנייה

אמא שנייה - The second mother