סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
15:30 א
16:00 ש
מסע של מאה צעדים

מסע של מאה צעדים - The Hundred-Foot Journey
שעות הקרנה:
15:45 ה
17:45 ד
22:00 ש,ג
זינוק בעליה

זינוק בעליה - Zinuk BaAlia
שעות הקרנה:
19:15 ה,ש,א,ב,ג,ד
19:30 ו
התבגרות

התבגרות - Boyhood
שעות הקרנה:
11:00, 17:30 ש
16:00 ב
17:00, 22:00 א
17:30 ג
22:00 ה
22:15 ו
חברים טובים

חברים טובים - Amitiés sincères
שעות הקרנה:
16:00 ד
17:30 ו
18:00 ש,ב
18:00, 20:00, 22:00 ה,ג
השקר הטוב

השקר הטוב - The Good lie
שעות הקרנה:
15:30 א,ג
16:00 ש
17:15 ה
17:45 ד
22:00 ב
מנפאואר

מנפאואר - Manpower
שעות הקרנה:
11:00 ש
16:00 ב
17:15 ו
18:45 ה,א,ג
21:00 ד
שנת חורף

שנת חורף - Winter Sleep
שעות הקרנה:
17:00, 22:00 ג
17:30, 22:00 א
19:15, 22:00 ד
20:00, 22:00 ש,ב
20:30, 22:15 ו
22:00 ה
מכאן אני ממשיך

מכאן אני ממשיך - This Is Where I Leave You