סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
10:00 ג
11:00, 18:00 ש
17:45 ה
18:00 א
19:45 ו
20:00 ב
נעורים

נעורים - Youth
שעות הקרנה:
13:00 ש
22:00 ה,א,ב
הוא והיא

הוא והיא - Un + une
שעות הקרנה:
16:00 ג
16:00, 20:00 ב
16:00, 20:00, 22:00 ש
16:00, 22:00 א
17:45, 22:15 ו
19:45 ה
מסייה שוקולד

מסייה שוקולד -
שעות הקרנה:
16:00 ג
16:00, 20:00 א
16:00, 20:00, 22:00 ש
17:45, 22:15 ו
18:00, 22:00 ב
19:45 ה
אן

אן - An
שעות הקרנה:
13:30 ש
16:00 ב
18:00 א
22:00 ה
הקומונה

הקומונה - The Commune
שעות הקרנה:
10:00 ג
11:00, 18:00 ש
17:45 ה
18:00 ב
19:45 ו
20:00 א
אני זוכר

אני זוכר - Remember