סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
17:45 ב
22:00 ה,ש,א,ג
הולכת רחוק

הולכת רחוק - Wild
שעות הקרנה:
22:00 ד
משחק החיקוי

משחק החיקוי - The Imitation Game
שעות הקרנה:
11:00, 13:00, 16:00, 18:15, 20:00 ג
11:00, 13:00, 16:40, 18:20, 20:15 ש
11:00, 16:00, 18:15, 20:00 א
16:00, 18:15, 20:00 ה
16:00, 20:00, 22:00 ב
19:45, 22:15 ו
עדיין אליס

עדיין אליס - Still Alice
שעות הקרנה:
11:00 א,ב
12:45, 16:30 ש
13:00 ג
הדב פדינגטון

הדב פדינגטון - Paddington
שעות הקרנה:
11:00, 14:40, 20:00, 22:00 ש
11:00, 16:00, 18:00, 22:00 ב
11:00, 20:00, 22:00 ג
19:45, 22:15 ו
20:00, 22:00 ה,א
22:00 ד
סמבה

סמבה - Samba
שעות הקרנה:
14:15, 18:00 ש
16:00, 17:45 ה,א,ג
19:45 ב
יקירי

יקירי - Dearest