סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
13:30, 20:00 ש
17:45 ו
20:00 ה,א,ב,ג
נעורים

נעורים - Youth
שעות הקרנה:
11:00, 16:00, 20:00 ג
11:00, 18:00 ש
16:00, 20:00 ה,א
18:00 ב
22:15 ו
התכתבות

התכתבות - Correspondence
שעות הקרנה:
11:00, 16:00, 22:00 ש
19:45 ו
22:00 ה,א,ב,ג
מסייה שוקולד

מסייה שוקולד -
שעות הקרנה:
16:00, 20:00 ב
17:45 ו
18:00, 22:00 ה,ש,א,ג
המשפחה הפרסית שלי

המשפחה הפרסית שלי - All Three Of Us
שעות הקרנה:
16:00, 20:00 ש
18:00 ה,א,ג
19:45 ו
22:00 ב
אן

אן - An
שעות הקרנה:
10:00, 16:00 ג
13:30 ש
16:00 ה,א
18:00 ב
22:15 ו
הבת

הבת - The Daughter