סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
11:00, 16:00, 20:00 ש
12:00, 16:00, 22:00 ג
16:00, 19:45 ד
16:00, 21:45 ה
18:20 ב
22:15 ו
סופת חול

סופת חול - Sand Storm
שעות הקרנה:
10:00, 14:15, 18:00 ג
13:00, 18:00, 22:00 ש
16:00, 18:00 ה
17:45 ו
18:00, 22:00 ב
ישמח חתני

ישמח חתני - The Women's Balcony
שעות הקרנה:
12:00, 19:45 ג
13:00, 17:40 ש
16:00, 19:45 ב
17:30 ד
19:30 ה,ו
אור בין האוקיינוסים

אור בין האוקיינוסים - The Light Between Oceans
שעות הקרנה:
10:00, 14:00, 16:00, 17:45, 20:00, 22:00 ג
11:00, 14:00, 16:00, 20:00, 22:00 ש
16:00, 20:00, 22:00 ב
17:45, 19:45, 21:45 ה,ד
17:45, 19:45, 22:15 ו
לבד בברלין

לבד בברלין - Alone In Berlin