סינמה קפה עממי

להזמנות: סינמה קפה עממי 04-8325755 טלפון: 04-8325755 מפה חיפה הגליל 99, נוה שאנן, חיפה

שעות הקרנה:
13:15 ש
18:15 א
20:15 ג
מורה מחליף

מורה מחליף -
שעות הקרנה:
16:00, 19:50, 22:00 ש
16:00, 22:00 ד
17:30, 22:15 ו
18:10, 22:00 ב
18:15 ג
20:15 א
20:20, 22:00 ה
משפחת בלייה

משפחת בלייה - La famille Bélier
שעות הקרנה:
16:00, 22:00 ג
18:10 ש,ב
18:15 ה
18:15, 22:00 א
19:45 ו
20:20 ד
איש ללא היגיון

איש ללא היגיון - Irrational Man
שעות הקרנה:
11:00, 17:45 ש
16:00, 19:50 ב
18:15 ה
18:15, 20:00 ד
19:45 ו
22:00 א,ג
אהבה וחסד

אהבה וחסד - Love & Mercy
שעות הקרנה:
13:15 ו
16:00 ה,א,ג
17:45 ד
הצרפתי

הצרפתי - La French
שעות הקרנה:
11:00, 16:00, 19:50, 22:00 ש
16:00, 19:50 א
16:00, 19:50, 22:00 ה,ב
16:00, 22:00 ד
17:30, 22:15 ו
17:45, 19:50 ג
פרש בודד

פרש בודד - Dark Horse