לב סמדר

להזמנות: לב 5155* טלפון: 02-5660954 מפה ירושלים לויד גורג 4, ירושלים

שעות הקרנה:
14:15 ו
על גוף ונפש

על גוף ונפש - On Body and Soul
שעות הקרנה:
16:15 ש
16:45 ו
שעה אפלה

שעה אפלה - Darkest Hour
שעות הקרנה:
13:40, 21:45 ש
19:20 ו
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
10:45, 18:50 ש
21:45 ו
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game