לב שהם

להזמנות: לב 5155* טלפון: 5155* מפה שהם עמק איילון 30, שהם

שעות הקרנה:
11:00 ש
קוקו (מדובב)

קוקו (מדובב) - Coco (Hebrew)
שעות הקרנה:
13:30, 16:15, 19:15, 21:45 ש
19:00, 21:30 ו
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
11:00, 13:20, 16:00, 18:40, 21:30 ש
19:00, 21:30 ו
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game