לב הוד השרון

להזמנות: לב 5155* טלפון: 5155* מפה הוד השרון רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

שעות הקרנה:
16:15 ש
שעה אפלה

שעה אפלה - Darkest Hour
שעות הקרנה:
13:50, 21:30 ש
18:45 ו
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
11:00, 18:45 ש
21:15 ו
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game