סינימה סיטי - ראשון לציון

להזמנות: סינמה סיטי 1-700-702255 טלפון: 03-7414541 מפה ראשון לציון משה דיין 32 ראשון לציון

שעות הקרנה:
21:40 ה
00:20, 12:00, 21:40 ו
00:20, 02:45, 22:10 ש
00:45 א
22:50 ב
22:15 ג
00:45, 21:40 ד
השורד האחרון

השורד האחרון - The Lone Survivor
שעות הקרנה:
15:10, 18:20, 19:00, 21:30, 22:00, 23:30 ה
00:40, 11:45, 12:00, 15:10, 17:40, 18:20, 21:00, 21:30 ו, ד
00:20, 00:40, 12:00, 15:10, 17:40, 18:20, 21:00, 21:30 ש
00:20, 00:40 א
20:00, 21:15, 23:10 ב
00:40, 15:10, 18:10, 18:20, 21:20, 21:30 ג
ספיידרמן המופלא 2

ספיידרמן המופלא 2 - The Amazing Spider-Man 2
שעות הקרנה:
14:20, 16:50, 19:20, 21:50 ה
11:30, 14:00, 16:30, 18:20, 19:00, 20:40, 21:40 ו, ש
20:00, 22:30 ב
14:00, 16:30, 19:00, 21:40 ג
11:40, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50 ד
מפריח היונים

מפריח היונים - The Dove Flyer
שעות הקרנה:
13:10, 16:00, 18:50, 20:50, 23:40 ה
11:20, 18:50, 20:50, 23:40 ו
02:30, 13:50, 16:35, 19:20, 20:50, 23:40 ש
20:00, 20:50, 23:40 ב
14:00, 16:45, 19:30, 20:50, 23:40 ג
10:20, 11:20, 13:10, 16:00, 18:50, 20:50, 23:40 ד
קפטן אמריקה: חייל החורף

קפטן אמריקה: חייל החורף - Captain America: The Winter Soldier
שעות הקרנה:
14:10, 16:40 ה
14:40, 17:00 ו, ג
10:00, 12:20, 14:40, 17:00 ש
14:40, 16:40 ד
ריו 2 (תלת מימד מדובב)

ריו 2 (תלת מימד מדובב) - Rio 2 (Heb 3D)
שעות הקרנה:
13:30, 15:00, 16:30 ה
15:00, 17:00 ו, ד
10:00, 10:30, 12:30, 12:40, 14:50, 15:00, 17:00 ש
15:35, 17:00 ג
ריו 2 (מדובב)

ריו 2 (מדובב) - Rio 2 (HEB)
שעות הקרנה:
21:50 ה, ב
00:00, 19:40, 21:50 ו, ג
00:00, 02:10, 17:00, 19:40, 21:50 ש
00:00 א
00:00, 21:50 ד
אהבה בועטת

אהבה בועטת - Love Punch
שעות הקרנה:
18:20, 19:00, 21:00, 21:45, 23:40 ה
00:30, 11:50, 18:20, 19:00, 21:00, 21:45, 23:40 ו
00:30, 02:20, 11:40, 14:20, 17:00, 18:30, 19:00, 21:10, 21:45, 23:50 ש
00:30 א
21:00, 21:45, 23:40 ב
00:30, 18:20, 19:20, 22:00 ג
00:00, 00:45, 11:50, 18:20, 19:00, 21:00, 21:45, 23:40 ד
התעלות

התעלות - Transcendence
שעות הקרנה:
14:00, 19:40, 22:10 ה
00:40, 10:30, 13:00, 19:40, 22:10 ו
00:40, 19:30, 22:10 ש
00:40 א
20:00, 22:25 ב
00:50, 19:30, 22:10 ג
00:40, 11:00, 13:30, 19:45, 22:10 ד
חבלה

חבלה - Sabotage
שעות הקרנה:
14:40, 16:50 ה, ו, ג, ד
10:20, 12:30, 14:40, 16:50 ש
קומבה

קומבה - Khumba
שעות הקרנה:
12:10 ש
שפיצים

שפיצים - Metagol
שעות הקרנה:
10:00, 12:15 ו, ש
ריו 2 (תלת מימד)

ריו 2 (תלת מימד) - Rio 2 (3D)
שעות הקרנה:
13:00, 15:20, 17:30, 18:30, 19:45, 21:00, 22:00, 23:20 ה
00:15, 10:40, 13:00, 15:20, 17:30, 18:30, 19:45, 21:00, 22:00, 23:20 ו
00:15, 01:40, 02:30, 10:40, 13:00, 15:20, 17:30, 18:30, 19:45, 21:00, 22:00, 23:20 ש
00:15 א
21:00, 22:00, 23:20 ב
00:15, 15:00, 18:30, 21:00, 22:00, 23:20 ג
00:15, 11:50, 13:00, 15:20, 17:30, 18:30, 19:45, 21:00, 22:00, 23:20 ד
רק ג'יגולו

רק ג'יגולו - Fading Gigolo
שעות הקרנה:
15:00, 17:00 ה
14:20, 16:20 ו, ג
10:10, 11:50, 14:25, 16:20 ש
15:00 ד
אודות המוניטין

אודות המוניטין - A Matter of Reputation
שעות הקרנה:
14:30, 16:50 ה
14:50, 17:10 ו
10:00, 12:15, 14:40, 17:10 ש
14:40, 16:50 ג
16:50 ד
לגו (מדובב תלת מימד)

לגו (מדובב תלת מימד) - The Lego Movie (Heb 3D)
שעות הקרנה:
14:40, 17:00 ה, ו, ג, ד
10:00, 12:20, 14:40, 17:00 ש
לגו (מדובב)

לגו (מדובב) - The Lego Movie  (Heb)
שעות הקרנה:
19:00 ה, ד
19:25 ו, ג
19:20 ש
20:00 ב
המבול תלת מימד

המבול תלת מימד - Noah 3D
שעות הקרנה:
11:40, 19:40 ו
19:40 ש
20:30 ג
22:20 ד
מועדון הלקוחות של דאלאס

מועדון הלקוחות של דאלאס - Dallas Buyers Club
שעות הקרנה:
19:40, 21:50 ה
00:00, 22:10 ו
00:20, 02:30, 22:10 ש
00:20 א
21:50 ב
00:00, 19:40, 21:50 ג, ד
הדייט שהביך אותי

הדייט שהביך אותי - That Awkward Moment
שעות הקרנה:
19:00 ה
00:20, 10:00, 12:25, 19:20, 21:50 ו
00:20, 02:45, 19:20, 21:50 ש
00:20 א
21:50 ב
00:20, 23:30 ג
19:00, 21:30 ד
נון סטופ

נון סטופ - Non Stop
שעות הקרנה:
13:30, 14:10 ה
11:50, 14:10 ו
10:15, 12:30, 14:10 ש
14:10 ג, ד
מר פיבודי ושרמן (מדובב)

מר פיבודי ושרמן (מדובב) - Mr. Peabody and sherman (Heb)
שעות הקרנה:
16:20 ה, ו, ד
10:00, 12:10, 14:20, 16:20 ש
14:20, 16:20 ג
טרזן

טרזן - Tarzan
שעות הקרנה:
14:40, 16:30 ה, ו, ג, ד
10:00, 13:00, 14:50, 16:40 ש
טינקרבל ופיית הפיראטים

טינקרבל ופיית הפיראטים - The Pirate Fairy
שעות הקרנה:
14:00, 22:00 ה, ג
00:45, 14:30, 22:20 ו
01:00, 14:30, 22:15 ש
00:50 א
23:00 ב
00:45, 11:30, 14:15, 22:00 ד
הצורך במהירות

הצורך במהירות - The need for speed
שעות הקרנה:
12:50 ה
18:20 ג
10:30, 12:50 ד
פילומנה

פילומנה - Philomena
שעות הקרנה:
19:40 ד
למצוא את האחת

למצוא את האחת - Jewtopia
שעות הקרנה:
14:50, 16:30, 18:00, 18:50, 21:00, 21:50 ה
00:10, 01:00, 11:30, 14:50, 18:00, 19:20, 21:00, 22:20, 23:10 ו
00:10, 01:30, 02:10, 11:40, 14:50, 16:30, 18:00, 19:20, 21:00, 22:20, 23:10 ש
00:10 א
20:00, 21:00, 23:10 ב
00:10, 14:50, 16:30, 18:00, 19:20, 21:00, 22:20, 23:00 ג
00:10, 11:30, 14:50, 18:00, 19:20, 21:00, 22:20 ד
מפוצלים

מפוצלים - Divergent
שעות הקרנה:
11:40 ש
החבובות מבוקשות (מדובב)

החבובות מבוקשות (מדובב) - Muppets Most Wanted (HEB)
שעות הקרנה:
13:00, 16:00, 19:00, 22:10 ה
00:30, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:10 ו
00:15, 01:20, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:10 ש
00:15 א
20:00, 23:10 ב
14:00, 17:00, 20:00, 21:00, 23:10 ג
00:15, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:10 ד
המבול

המבול - Noah
שעות הקרנה:
09:30 ו
האישה האחרת

האישה האחרת - The Other Woman
שעות הקרנה:
18:20, 21:30 ה, ג
00:40, 18:20, 21:30 ו, ד
00:40, 12:00, 15:10, 18:20, 21:30 ש
00:40 א
20:00, 23:10 ב
ספיידרמן המופלא 2

סינימה סיטי - ראשון לציון vip
ספיידרמן המופלא 2 - The Amazing Spider-Man 2
שעות הקרנה:
19:00, 22:10 ה, ו, ד
01:20, 13:00, 16:00, 19:00, 22:10 ש
20:00, 23:10 ב, ג
המבול

סינימה סיטי - ראשון לציון vip
המבול - Noah