לב מנדרין

להזמנות: לב 5155* טלפון: 1700-506040 מפה תל אביב יוניצמן 21, מלון מנדרין

שעות הקרנה:
17:00 ה
פיגומים

פיגומים -
שעות הקרנה:
11:00, 13:50, 16:25, 19:10, 21:40 ש
19:15, 22:00 ו
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
11:00, 13:20, 16:15, 18:50, 21:40 ש
17:00, 19:00, 21:45 ה
19:15, 21:45 ו
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game