לב עומר

להזמנות: לב 5155* טלפון: *5155 מפה באר שבע בית התרבות עומר, רח' תמר פינת הדר

שעות הקרנה:
11:00, 16:15, 21:30 ש
19:00 ו
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
13:20, 18:40 ש
21:30 ו
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game