בית גבריאל

להזמנות: טלפון: 06-6751175 מפה עמק הירדן עמק הירדן 15132

שעות הקרנה:
11:00, 16:00 ה
18:10 ו
11:45, 19:30 ש
11:00, 19:30 ב, ג, ד
מיתה טובה

מיתה טובה - The Farewell Party
שעות הקרנה:
11:15, 15:30 ה
19:50 ו
13:30, 17:15 ש
11:15, 17:15 ב, ג, ד
גט

גט - Gett
שעות הקרנה:
16:15 ש
הקופסונים

הקופסונים - The Boxtrolls
שעות הקרנה:
17:40 ה
21:15 ש
14:30, 21:15 ב, ג, ד
נעלמת

נעלמת - Gone Girl
שעות הקרנה:
14:00 ה
22:00 ו
14:15, 18:00 ש
14:00, 17:45 ב, ג, ד
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash
שעות הקרנה:
21:20 ו
21:45 ש
21:30 ב, ג, ד
זעם

זעם - Fury