סינמה סיטי

להזמנות: סינמה סיטי 1-700-702255 טלפון: 03-6992122 מפה רמת השרון צומת גלילות

שעות הקרנה:
21:00, 23:15 ה,ש,א,ב,ג
21:30, 23:45 ו
22:40 ד
פולטרגייסט

פולטרגייסט - Poltergeist
שעות הקרנה:
00:00, 00:30, 18:30, 19:00, 21:15, 21:45 א
00:00, 18:30, 19:35, 21:15, 22:20 ה
00:05, 00:30, 19:00, 21:45, 23:30 ג
00:30, 18:30, 19:00, 21:15, 21:45 ש
00:30, 21:45 ב
00:35, 19:05, 20:40, 21:50 ו
22:15, 23:15, 23:30 ד
מרגלת

מרגלת - Spy!
שעות הקרנה:
23:30 ד
הסנדלר

הסנדלר - The Cobbler
שעות הקרנה:
12:15, 16:45 ו
12:15, 16:45, 19:00 ש,ב
12:45, 19:45 ה
16:45 ג
16:45, 19:00 א
הקול בראש

הקול בראש - Inside Out
שעות הקרנה:
17:45 ה,ש,א,ב,ג
עקבות במים

עקבות במים - The Water Diviner
שעות הקרנה:
10:00, 12:35, 15:10 ה,ש,א,ב,ג
11:30, 17:45 ו
הון אנושי

הון אנושי - Human capital
שעות הקרנה:
21:10, 23:40 ה,ש,א,ב,ג
21:25, 23:50 ו
22:00 ד
הפמליה

הפמליה - Entourage
שעות הקרנה:
20:15 ה,ו,ש,א,ב,ג
מבוך השקרים

מבוך השקרים - Labyrinth of lies
שעות הקרנה:
10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 ה,ש,א,ג
12:20, 16:10, 20:30 ב
15:20, 17:40, 20:00 ו
21:40 ד
תפוחים מן המדבר

תפוחים מן המדבר - Apples From the Desert
שעות הקרנה:
00:00, 21:20 ו,ש,א,ב
00:40, 22:00 ה
20:30, 23:15 ד
23:30 ג
מקס הזועם: כביש הזעם

מקס הזועם: כביש הזעם - Mad Max: Fury Road
שעות הקרנה:
00:45, 20:00, 22:40 ה,ו,ש,א,ב,ג
22:45 ד
סאן אנדראס

סאן אנדראס - San Andreas
שעות הקרנה:
19:45, 22:15 ה,ו,ש,א,ב,ג
משפחת בלייה

משפחת בלייה - La famille Bélier
שעות הקרנה:
16:00, 18:35 ה,ש,א,ב,ג
18:50 ו
פיץ' פרפקט 2

פיץ' פרפקט 2 - Pitch Perfect 2
שעות הקרנה:
10:00, 12:15, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:45, 21:50 ו
10:00, 12:30, 15:15, 17:00, 18:00, 19:00, 20:45, 21:50 ה,ש,א,ג
12:30, 15:15, 17:00, 18:00, 19:00, 20:45, 21:50 ב
20:45, 21:45 ד
המילים הטובות

המילים הטובות - The kind words
שעות הקרנה:
19:05, 21:15 ג
19:10 ה,ש,א,ב
20:30 ד
מצחיקה שכזאת

מצחיקה שכזאת - She's Funny That Way
שעות הקרנה:
00:45, 22:20 ה,ו,ש,א,ג
23:00 ב
23:50 ד
חיסול ממוקד

חיסול ממוקד - Good Kill
שעות הקרנה:
00:00, 00:00, 00:40, 14:00, 17:00, 18:00, 19:20, 21:00, 22:10 ו
00:00, 00:15, 00:40, 14:00, 17:00, 18:15, 19:15, 21:15 ג
00:00, 00:30, 00:40, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 19:20, 22:10 ש
00:00, 00:30, 00:40, 14:00, 17:00, 19:20, 20:10, 22:10 א
00:00, 00:40, 14:00, 17:00, 19:15, 19:40, 22:15, 22:30 ב
00:30, 00:40, 11:00, 14:00, 17:00, 18:30, 19:20, 21:30, 22:10, 22:30 ה
21:45, 22:35 ד
עולם היורה

עולם היורה - Jurassic World
שעות הקרנה:
10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40 ש,ג
10:00, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40 א
10:00, 17:00, 19:20, 21:40 ו
10:40, 13:05, 17:35, 20:00 ה
12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40 ב
21:45 ד
נער מקהלה

נער מקהלה - Boychoir
שעות הקרנה:
00:05, 22:00 ג
00:30 ה
00:45, 20:35, 22:40 ו
21:20, 23:30 ש,א,ב
22:10 ד
דייט בהפתעה

דייט בהפתעה - Man Up
שעות הקרנה:
20:00, 22:45 ה,ו,ש,א,ב,ג
21:35 ד
עולם היורה (תלת מימד)

עולם היורה (תלת מימד) - Jurassic World (3D)
שעות הקרנה:
10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 ה,ו,ש,ג
13:00, 15:20, 17:40, 20:00 א,ב
21:30 ד
הקפות

הקפות - Hakafot
שעות הקרנה:
10:00, 10:35, 12:25, 13:00, 14:45, 15:20, 17:05, 17:45 ש
10:00, 12:25, 13:00, 14:45, 15:20, 17:05, 17:45 א,ב
10:00, 12:25, 13:00, 14:45, 17:05, 17:45 ו
10:00, 12:25, 14:45, 15:20, 17:05, 17:45 ה,ג
הקול בראש (מדובב)

הקול בראש (מדובב) - Inside Out (Hebrew)
שעות הקרנה:
10:00, 14:30 ש
14:30 ו,א,ב,ג
17:30 ה
21:50 ד
הקול בראש (תלת מימד)

הקול בראש (תלת מימד) - Inside Out (3D)
שעות הקרנה:
10:15, 12:35, 14:55, 17:15 ה,ו,ש,ג
13:40, 16:05 ב
14:55, 17:15 א
הקול בראש (תלת מימד מדובב)

הקול בראש (תלת מימד מדובב) - Inside Out (3D Hebrew)
שעות הקרנה:
10:00, 12:00, 14:00 ה,ו,ש
14:00 א,ב,ג
אסטריקס באחוזת האלים (תלת מימד)

אסטריקס באחוזת האלים (תלת מימד) - Asterix: The Mansions of the Gods (3D)
שעות הקרנה:
10:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00 ב
10:05, 12:05, 13:20, 14:05, 15:15, 16:00 ו
10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30 ה
10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00 א
10:30, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 16:30, 17:00 ש,ג
אסטריקס באחוזת האלים (מדובב)

אסטריקס באחוזת האלים (מדובב) - Asterix: The Mansions of the Gods (Hebrew)
שעות הקרנה:
00:00, 00:45, 00:45, 00:50, 11:00, 13:50, 13:50, 16:30, 16:30, 18:30, 19:15, 19:15, 19:40, 21:05, 22:00, 22:00, 22:15, 23:30, 23:40 ש
00:45, 00:45, 00:50, 11:00, 11:05, 13:50, 16:30, 18:30, 19:15, 19:15, 19:40, 22:00, 22:00, 22:15, 23:30, 23:40 א
00:45, 00:45, 00:50, 11:00, 13:50, 16:30, 18:30, 19:15, 19:15, 19:40, 21:05, 22:00, 22:00, 22:15, 23:30, 23:40 ו
00:45, 00:45, 00:50, 11:05, 13:50, 16:30, 18:30, 19:15, 19:15, 19:40, 22:00, 22:00, 22:15, 23:30, 23:40 ה
00:45, 00:45, 00:50, 11:10, 13:50, 16:30, 18:30, 19:15, 19:15, 19:40, 21:00, 22:00, 22:00, 22:15, 23:30, 23:40 ג
00:45, 00:45, 15:45, 19:00, 20:30, 21:00, 22:00, 22:00, 23:00, 23:30, 23:35, 23:40 ב
21:00, 22:20, 22:20, 22:35, 23:45 ד
טד 2

טד 2 - Ted 2
שעות הקרנה:
22:35 ד
23:00 ה,ו,ש,א,ב,ג
אברלי

אברלי - Everly
שעות הקרנה:
10:00, 12:10, 14:20, 16:35, 18:45 ה,ש,ב
14:20, 16:35, 19:05 ו
14:25, 16:35, 18:45 ג
14:30, 16:35, 18:45 א
המיניונים

המיניונים - Minions
שעות הקרנה:
10:00, 10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:40, 16:10, 17:00 ה,ש,ג
10:00, 12:05, 13:00, 14:20, 15:10, 16:40 ב
10:00, 12:35, 13:50, 14:45, 16:10, 17:00 ו
10:10, 11:30, 12:20, 13:50, 14:40, 16:10, 17:00 א
המיניונים (מדובב)

המיניונים (מדובב) - Minions (Hebrew)
שעות הקרנה:
00:00, 00:30, 14:00, 14:50, 17:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:05, 21:45, 22:15, 23:00 ש
00:00, 00:30, 17:00, 19:30, 20:05, 20:45, 21:45, 22:15, 23:45 ב
00:00, 00:30, 17:00, 19:30, 20:05, 21:45, 22:15, 23:00 ה,א
00:00, 00:30, 19:30, 19:30, 20:05, 21:45, 22:15, 22:30 ו
00:00, 00:30, 19:30, 20:05, 21:45, 22:15, 22:45 ג
נשיא על הכוונת

נשיא על הכוונת - Big Game
שעות הקרנה:
10:10, 11:00, 12:20, 13:00, 14:30, 15:00, 16:45 ה,ש
11:00, 12:10, 13:00, 14:30, 16:45 ו
11:00, 12:35, 14:30, 15:00, 16:45 א
11:00, 12:45, 14:05, 15:00, 17:00 ג
11:45, 13:50, 14:30, 15:00, 16:45 ב
גויאבות

גויאבות - Guyavot
שעות הקרנה:
10:00, 12:15, 15:10, 17:35 א
10:30, 12:50, 15:10, 17:35 ה,ש,ג
12:50, 15:10, 17:35 ו,ב
המיניונים (מדובב תלת מימד)

המיניונים (מדובב תלת מימד) - Minions (3D Hebew)