סינמה סיטי

להזמנות: סינמה סיטי 1-700-702255 טלפון: 03-6992122 מפה רמת השרון צומת גלילות

שעות הקרנה:
01:45, 23:30 ו
23:30 ה,ש,א,ב,ג
פולטרגייסט

פולטרגייסט - Poltergeist
שעות הקרנה:
22:30 ד
23:30 ה,ו,ש,א,ב,ג
מרגלת

מרגלת - Spy!
שעות הקרנה:
12:00 ה
14:20 ב
הקול בראש

הקול בראש - Inside Out
שעות הקרנה:
00:00, 11:30, 16:30 ש,א,ב
00:00, 11:30, 18:40 ו
00:00, 13:05, 18:30, 21:45 ג
00:40, 12:25, 17:05, 21:30 ה
23:30 ד
פיקסלים

פיקסלים - Pixels
שעות הקרנה:
23:10 ד
הפמליה

הפמליה - Entourage
שעות הקרנה:
10:40, 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 ה,ו,ש,א,ב,ג
תפוחים מן המדבר

תפוחים מן המדבר - Apples From the Desert
שעות הקרנה:
11:00, 13:45, 16:10, 18:20, 19:00, 21:45 ה,ו,ש,א
11:00, 13:45, 16:10, 18:30, 19:00, 21:45 ג
11:00, 13:45, 16:10, 19:00, 21:45 ב
המילים הטובות

המילים הטובות - The kind words
שעות הקרנה:
19:20, 21:45 ה,ו,ש,א,ב,ג
הדברים שאני רוצה

הדברים שאני רוצה - La Liste de mes envies
שעות הקרנה:
00:15 ג
00:30 ה,ו,ש,א,ב
עולם היורה

עולם היורה - Jurassic World
שעות הקרנה:
21:05 ה,ו,ש,א,ב,ג
21:30 ד
נער מקהלה

נער מקהלה - Boychoir
שעות הקרנה:
18:50 ה
18:50, 21:10 ו,ש,א,ג
21:10 ב
הקפות

הקפות - Hakafot
שעות הקרנה:
10:25, 11:50, 14:20, 16:50 ה,ו,ש,א,ב,ג
הקול בראש (מדובב)

הקול בראש (מדובב) - Inside Out (Hebrew)
שעות הקרנה:
10:00, 12:05, 14:10, 16:15 ה
10:00, 12:05, 14:15, 16:20 ו,ש,ג
11:00, 14:15, 16:20 א
11:30, 13:40, 15:50 ב
אסטריקס באחוזת האלים (מדובב)

אסטריקס באחוזת האלים (מדובב) - Asterix: The Mansions of the Gods (Hebrew)
שעות הקרנה:
00:15, 00:45, 22:15 ב,ג
00:30 ה
00:45, 22:15 ו,ש,א
21:45, 23:30, 23:45 ד
טד 2

טד 2 - Ted 2
שעות הקרנה:
13:10, 15:20 ג
14:30 א
המיניונים

המיניונים - Minions
שעות הקרנה:
10:00, 11:00, 12:20, 13:30, 14:40, 16:00 ש,א
10:00, 11:00, 12:20, 13:30, 14:40, 16:30 ג
10:00, 11:00, 13:30, 14:40, 16:00 ב
10:00, 11:45, 13:30, 14:10, 16:35 ה
11:30, 12:40, 14:40, 17:00 ו
המיניונים (מדובב)

המיניונים (מדובב) - Minions (Hebrew)
שעות הקרנה:
00:05, 22:20 ה
00:10, 00:45, 20:40, 22:45 ג
00:30, 20:30, 22:30 ו
00:45, 18:40, 20:40, 22:45 ש,א,ב
21:40, 23:40 ד
נשיא על הכוונת

נשיא על הכוונת - Big Game
שעות הקרנה:
10:00, 11:00, 13:05, 15:10, 17:15 ה,ו,ש,ב,ג
11:00, 13:05, 15:10, 17:15 א
גויאבות

גויאבות - Guyavot
שעות הקרנה:
00:00 ה
21:45 ד
23:30 ו,ש,א,ג
23:50 ב
שליחות קטלנית - ג'נסיס

שליחות קטלנית - ג'נסיס - Terminator Genisys
שעות הקרנה:
10:00, 12:20 ה
10:15 ו,ש,ב,ג
המיניונים (מדובב תלת מימד)

המיניונים (מדובב תלת מימד) - Minions (3D Hebew)
שעות הקרנה:
00:10, 00:30, 10:50, 13:30, 19:30, 22:05, 22:45 ה
00:10, 01:00, 10:50, 13:30, 17:00, 19:00, 19:40, 22:00, 22:20 ו
00:10, 10:50, 13:30, 15:45, 17:00, 18:45, 19:40, 21:45, 22:20 ש
00:10, 10:50, 13:30, 17:00, 19:30, 19:40, 22:20, 22:30 א
00:10, 10:50, 13:30, 17:00, 19:40, 22:20, 22:45 ב
00:10, 10:50, 13:30, 19:10, 21:35, 22:45 ג
21:50, 21:50 ד
מקומות אפלים

מקומות אפלים - Dark Places
שעות הקרנה:
00:25, 14:35, 16:50, 19:45, 22:10 ה
00:30, 01:30, 12:40, 15:00, 17:20, 19:45, 21:00, 22:15, 23:15 ו
00:30, 12:40, 15:00, 17:20, 18:45, 19:45, 21:00, 22:15, 23:15 ש,א,ב,ג
22:00, 23:30 ד
איביזה

איביזה - Ibiza
שעות הקרנה:
10:00, 12:15, 14:30, 16:45 ו,ש,א,ג
10:40, 14:30, 16:45 ב
12:35, 14:50, 17:05 ה
לעוף על זה (מדובב)

לעוף על זה (מדובב) - Yellow Bird (Hebrew)
שעות הקרנה:
19:05 א,ג
19:05, 21:45 ש,ב
21:45 ה,ו
22:00 ד
חיי פעמיים

חיי פעמיים - Self/less
שעות הקרנה:
00:40, 01:00, 14:00, 16:40, 19:20, 20:30, 22:00, 23:30 ו
00:40, 11:20, 14:00, 14:15, 16:40, 17:15, 19:20, 20:15, 22:00, 23:15 ש
00:40, 16:40, 18:00, 19:20, 21:00, 22:00 א
00:40, 16:40, 19:20, 19:30, 22:00, 22:30 ב
00:45, 14:40, 17:20, 18:00, 21:30, 22:05 ה
00:50, 11:20, 14:00, 19:30, 19:40, 22:15, 22:30 ג
21:30 ד
אנטמן

סינמה סיטי vip
אנטמן - Ant-Man
שעות הקרנה:
10:00, 12:20, 14:40, 17:00 ה,ו,ש,א,ב,ג
המסע לכוכב המינימיקים

המסע לכוכב המינימיקים - The Journey to Planet Minimik
שעות הקרנה:
00:15, 00:35, 12:55, 15:45, 19:20, 21:15, 22:10 ה
00:30, 00:35, 12:55, 15:45, 19:20, 21:30, 22:10 א
00:35, 12:55, 14:30, 15:45, 17:30, 19:20, 20:30, 22:00, 22:10 ש
00:35, 12:55, 15:45, 18:00, 19:20, 21:00, 22:10 ב,ג
01:00, 12:55, 15:45, 19:20, 19:30, 22:10, 22:30 ו
21:30, 22:30, 23:00 ד
אסון מהלך

אסון מהלך - Trainwreck
שעות הקרנה:
00:30, 13:00, 16:00, 18:50, 21:40 ש,ב
00:30, 13:10, 16:00, 18:50, 21:40, 23:00 א
00:50, 19:15, 22:00 ו
14:15, 19:00, 21:45 ה
19:30, 22:20 ג
22:15, 22:20 ד
ללא כפפות

ללא כפפות - Southpaw
שעות הקרנה:
00:15, 19:15, 21:45 ה,ו,ש,א,ב
00:15, 21:45 ג
21:15 ד
ערים של נייר

ערים של נייר - Paper Towns
שעות הקרנה:
12:05, 13:00, 14:30, 16:00, 16:55, 19:00, 19:20, 21:45 ש
12:05, 14:00, 16:55, 18:00, 19:20, 21:00, 21:45 ו
12:05, 14:30, 16:55, 18:15, 19:20, 21:15, 21:45 ג
12:15, 14:35, 16:55, 18:15, 19:20, 21:15, 21:45 ב
14:15, 16:35, 18:30, 19:25, 21:45 ה
14:30, 16:55, 18:00, 19:20, 21:45 א
איש ללא היגיון

איש ללא היגיון - Irrational Man
שעות הקרנה:
10:00, 12:05, 14:10, 16:15 ה,ו,ש,א,ב,ג
שון כבשון (מדובב)

שון כבשון (מדובב) - Shaun the Sheep (Hebrew)
שעות הקרנה:
10:00, 14:45, 19:00 ה
10:30, 15:35 ג
14:00, 19:00 ש,א,ב
16:30, 19:10, 21:35 ו
פיקסלים (תלת מימד)

פיקסלים (תלת מימד) - Pixels(3D)
שעות הקרנה:
00:10, 00:35, 10:00, 13:00, 16:00, 19:30, 19:30, 22:30, 22:35, 22:35, 23:15 ה
00:10, 00:40, 00:40, 01:30, 13:30, 16:30, 18:30, 18:30, 19:30, 21:35, 21:35, 22:30 ו
00:10, 00:40, 00:40, 10:30, 13:30, 16:30, 18:30, 18:30, 19:30, 21:35, 21:35, 22:30 ש,ב
00:10, 10:30, 13:30, 16:30, 18:35, 19:05, 19:05, 21:30, 22:10, 22:10, 23:00 א
00:15, 14:30, 19:00, 19:00, 20:30, 22:10, 22:10, 23:30 ג
משימה בלתי אפשרית: אומת הנוכלים

סינמה סיטי vip
משימה בלתי אפשרית: אומת הנוכלים - Mission: Impossible - Rogue Nation
שעות הקרנה:
16:30, 18:30, 21:00 ו,ש,א,ג
16:30, 18:30, 21:30 ב
16:30, 21:10 ה
5 עד 7

5 עד 7 - 5 to 7
שעות הקרנה:
10:00, 12:05, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 ה,ו,ש,ג
12:05, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 ב
14:20, 16:20, 18:30, 20:40 א
טוביאנסקי

טוביאנסקי - Tubianski