סינמה סיטי

להזמנות: סינמה סיטי 1-700-702255 טלפון: 03-6992122 מפה רמת השרון צומת גלילות

שעות הקרנה:
00:30, 16:00, 18:10, 19:50 א,ב,ג
00:30, 17:30, 19:50, 21:20 ד
00:45, 09:20, 10:45, 11:45, 13:20, 14:15, 16:40, 19:45, 22:15 ו
10:45, 13:20, 16:50, 19:30, 21:20 ה
10:45, 13:20, 17:30, 19:30, 21:20 ש
אפס ביחסי אנוש

אפס ביחסי אנוש - Zero Motivation
שעות הקרנה:
09:00, 11:15, 13:25 ו
10:00, 12:10 ש
12:10 ה,ד
שודדי הפיצוחים

שודדי הפיצוחים - The Nut Job
שעות הקרנה:
00:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:30 א,ד
00:00, 14:20, 16:40, 19:10, 21:35 ש
00:40, 19:45, 22:10 ו
14:20, 16:40, 20:40 ג
14:20, 16:45, 19:10, 21:35 ה
20:15, 22:40 ב
שושנה חלוץ מרכזי

שושנה חלוץ מרכזי -
שעות הקרנה:
00:00, 11:20, 14:10, 16:10, 17:25 ו
00:45 א,ב,ג,ד
23:45 ה,ש
נקודת שיווין

נקודת שיווין - The equalizer
שעות הקרנה:
00:30, 09:40, 12:15, 12:30, 14:45, 15:30, 17:15, 19:30, 22:00 ו
00:30, 12:30, 15:30, 22:00 ש
00:45, 19:50, 22:20 ד
12:30, 15:30, 19:20, 21:45 ה
20:40, 23:15 א,ב
23:15 ג
הרץ במבוך

סינמה סיטי vip
הרץ במבוך - The Maze Runner
שעות הקרנה:
13:30 ה,ש,ד
סטפ אפ 5

סטפ אפ 5 - Step Up All In
שעות הקרנה:
00:30 ו,ש,א,ב,ג,ד
בלתי נשכחים 3

בלתי נשכחים 3 - The Expendables 3
שעות הקרנה:
09:00, 11:05 ו
11:20 ה,ש,ד
בלאגן בג'ונגל (מדובב)

בלאגן בג'ונגל (מדובב) - Jungle Shuffle
שעות הקרנה:
09:30, 12:10, 14:50, 17:30, 19:20 ו
16:00, 18:45 ה,ש,א,ב,ג,ד
מסע של מאה צעדים

מסע של מאה צעדים - The Hundred-Foot Journey
שעות הקרנה:
09:00, 11:20, 13:40, 16:00 ו
10:40, 13:00, 15:10, 17:20 ה
10:40, 13:00, 15:20, 17:20 ש
11:00, 13:10, 15:20, 17:30 ד
15:10, 17:25 א
15:20, 17:30 ב,ג
גאליס: המסע לאסטרה

גאליס: המסע לאסטרה - Galis
שעות הקרנה:
00:40, 10:00, 12:20, 14:00, 14:40, 17:00, 20:00, 22:20 ו
00:40, 11:00, 14:00, 17:50, 20:05, 22:20 ש
00:40, 15:30, 17:50, 20:05, 22:20 א,ב,ג
00:40, 17:50, 20:05, 22:20 ד
14:00, 17:50, 20:05, 22:20 ה
זינוק בעליה

סינמה סיטי vip
זינוק בעליה - Zinuk BaAlia
שעות הקרנה:
00:20 ש,א,ב,ג,ד
00:20, 02:35 ו
לוסי

לוסי - Lucy
שעות הקרנה:
09:15, 12:40, 16:05, 17:00 ו
17:00 ה,ש
17:30 א
התבגרות

התבגרות - Boyhood
שעות הקרנה:
09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:10, 20:00, 20:20, 21:50 ו
10:30, 13:10, 15:50, 16:20, 18:30, 19:10, 20:20, 21:00, 21:50 ה,ש
16:00, 18:40, 19:10, 19:45, 21:50 ב
16:00, 18:40, 19:10, 20:30, 21:50 ג
16:00, 18:40, 19:10, 20:50, 21:50 א
16:20, 18:30, 19:10, 21:50 ד
גט

גט - Gett
שעות הקרנה:
00:10, 02:20, 17:05, 22:00 ו
21:30, 23:45 ה,ש,א,ב,ג,ד
לפני השינה

לפני השינה - Before I Go to Sleep
שעות הקרנה:
00:15, 00:15, 00:45, 12:50, 15:00, 16:00, 17:25, 18:30, 19:50, 22:00, 22:20 ש
00:15, 00:15, 00:45, 15:00, 17:25, 19:50, 21:15, 22:20, 23:20 ב
00:15, 00:15, 00:45, 15:00, 17:25, 19:50, 22:00, 22:20 ג
00:15, 00:15, 00:45, 15:00, 17:25, 19:50, 22:00, 22:20, 23:20 ד
00:15, 00:15, 00:45, 15:00, 17:25, 19:50, 22:20, 22:30, 23:20 א
00:45, 01:00, 19:05, 19:50, 21:30, 22:00, 22:20 ו
12:10, 15:00, 16:00, 17:25, 18:30, 19:50, 22:00, 22:20 ה
נראה אותך שוטר

נראה אותך שוטר - Let's Be Cops
שעות הקרנה:
00:00, 00:30, 20:00, 21:30, 22:40 א
00:30, 00:50, 01:30, 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 19:40, 20:00, 22:15, 22:40, 23:30 ו
00:30, 11:00, 13:00, 13:40, 16:20, 19:00, 20:00, 21:50, 22:40, 23:30 ד
00:30, 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 20:00, 21:45, 22:40, 23:30 ש
00:30, 20:00, 21:30, 22:40, 22:45, 23:00 ב
00:30, 20:00, 21:30, 22:40, 23:00, 23:30 ג
11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 20:00, 21:45, 22:40, 23:30 ה
הדרך לגהינום

סינמה סיטי vip
הדרך לגהינום - A Walk Among the Tombstones
שעות הקרנה:
15:30, 17:30, 22:40 ו
22:25 א,ב,ג,ד
לוק

לוק - Locke
שעות הקרנה:
02:20, 23:45 ו
23:30 ה,ש,א,ב,ג,ד
מפות לכוכבים

מפות לכוכבים - Maps to the stars
שעות הקרנה:
00:40, 13:10, 16:15, 18:20, 20:45, 20:45, 21:30, 23:50, 23:50 ו
11:00, 13:20, 14:20, 14:20, 16:30, 17:40, 17:40, 19:40, 21:00, 21:00, 22:00, 22:50 ש
11:00, 13:20, 14:20, 16:30, 17:40, 17:40, 19:40, 21:00, 21:00, 22:00, 22:50 ה
13:20, 16:30, 17:40, 17:40, 18:30, 19:40, 21:00, 21:00, 21:40, 22:50 ד
14:00, 17:10, 18:30, 19:40, 21:00, 21:00, 21:40, 22:50 ב
16:30, 17:40, 17:40, 18:30, 19:10, 21:00, 21:00, 21:40, 22:15, 23:30 ג
16:30, 17:40, 18:30, 21:00, 21:00, 21:40, 23:30 א
נעלמת

סינמה סיטי vip
נעלמת - Gone Girl
שעות הקרנה:
00:10, 02:30, 22:00 ו
00:10, 10:30, 15:20, 17:20, 19:45, 22:00, 23:20 ש
00:10, 17:20, 19:45, 22:00 ד
14:30, 17:20, 19:45, 22:00, 23:20 ה
16:00, 19:10, 21:30, 23:50 א,ב,ג
דרקולה - ההתחלה

דרקולה - ההתחלה - Dracula Untold
שעות הקרנה:
09:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:40, 22:00 ו
10:00, 12:30, 19:30, 22:00 ש
12:30, 19:30, 22:00 ה
12:30, 19:40, 22:00 ד
19:40, 22:00 א,ב
22:00 ג
השקר הטוב

השקר הטוב - The Good lie
שעות הקרנה:
00:15, 02:25, 19:45, 22:00 ו
19:00, 21:10 ה,ש,א,ב,ד
19:00, 21:10, 23:20 ג
מנפאואר

מנפאואר - Manpower
שעות הקרנה:
10:00, 12:25, 14:50, 17:10, 17:30, 18:30, 19:15, 19:45, 21:30, 22:00 ו
10:10, 12:30, 14:40, 16:50, 17:30, 18:30, 19:00, 19:45, 21:15, 22:00 ה,ש
12:30, 14:40, 16:50, 17:30, 18:30, 19:00, 19:45, 21:15, 22:00 ד
14:40, 16:50, 17:30, 19:00, 19:45, 21:15, 22:00 א,ב,ג
מיתה טובה

מיתה טובה - The Farewell Party
שעות הקרנה:
10:40, 12:55, 15:10 ה
10:40, 15:10 ש
14:30, 16:50 א,ב,ג
15:10 ד
ריביט (מדובב)

ריביט (מדובב) - Ribbit (HEB)
שעות הקרנה:
12:00, 14:10 ה
12:55 ש,ד
ריביט (מדובב תלת מימד)

ריביט (מדובב תלת מימד) - Ribbit (HEB 3D)
שעות הקרנה:
09:15, 09:30, 11:15, 13:20, 15:25, 17:35 ו
10:00, 11:15, 13:30, 15:45 ש
11:15, 13:30, 15:45 ה,ד
14:50, 16:50 א,ב,ג
סיפור של צבע (מדובב)

סיפור של צבע (מדובב) - The Hero Of Color City (HEB)
שעות הקרנה:
09:00, 10:00, 11:10, 12:30, 13:20, 15:00, 15:30 ו
10:00, 12:20, 12:30, 15:00, 17:10 ש
12:20, 12:30, 15:00, 17:15 ד
12:30, 15:00, 17:10 ה
15:00 ג
15:00, 17:15 א,ב
הקופסונים (מדובב)

הקופסונים (מדובב) - The Boxtrolls (HEB)
שעות הקרנה:
10:00, 14:50 ש
12:20, 14:45 ה
14:50 א,ב,ד
הקופסונים (מדובב תלת מימד)

הקופסונים (מדובב תלת מימד) - The Boxtrolls (HEB 3D)
שעות הקרנה:
09:00, 11:20, 13:40, 16:00 ו
10:00, 10:40, 12:30, 15:00, 17:30 ש
10:40, 12:30, 15:00, 17:30 ה
12:30, 17:30 ד
15:00, 17:30 א,ב,ג
סיפורו של דולפין 2 (מדובב)

סיפורו של דולפין 2 (מדובב) - Dolphin tale 2 (HEB)
שעות הקרנה:
00:45, 10:00, 12:30, 15:00, 17:25, 19:30, 22:10 ו
00:45, 12:20, 14:50, 17:20, 19:45, 22:10 ש,ד
00:45, 14:50, 17:20, 19:45, 22:10 א,ב,ג
12:20, 14:50, 17:20, 19:45, 22:10 ה
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash