סינמה סיטי

להזמנות: סינמה סיטי 1-700-702255 טלפון: 03-6992122 מפה רמת השרון צומת גלילות

שעות הקרנה:
00:05, 02:25, 10:15, 12:45, 18:35, 21:00 ו
00:05, 12:05, 14:30, 21:10 ד
00:05, 14:30, 18:10, 20:30 א
00:05, 14:30, 21:10 ב,ג
00:05, 18:35, 21:00 ש
12:00, 14:25, 14:30, 16:45, 18:35 ה
אפס ביחסי אנוש

אפס ביחסי אנוש - Zero Motivation
שעות הקרנה:
10:30, 12:35 ש
שודדי הפיצוחים

שודדי הפיצוחים - The Nut Job
שעות הקרנה:
00:10, 22:45 א
00:50, 22:30 ו,ש,ב,ג
23:50 ד
שושנה חלוץ מרכזי

שושנה חלוץ מרכזי -
שעות הקרנה:
00:05 ו,ש,א,ב,ד
23:30 ג
נקודת שיווין

נקודת שיווין - The equalizer
שעות הקרנה:
00:00, 01:50, 23:20 ו
00:00, 23:20 ש,א
00:00, 23:30 ב,ג,ד
23:40 ה
הרץ במבוך

הרץ במבוך - The Maze Runner
שעות הקרנה:
14:40 ש
סטפ אפ 5

סטפ אפ 5 - Step Up All In
שעות הקרנה:
02:35, 23:50 ו
23:00 ד
23:50 ה,ש,א,ב,ג
בלתי נשכחים 3

בלתי נשכחים 3 - The Expendables 3
שעות הקרנה:
10:30, 12:35 ש
בלאגן בג'ונגל (מדובב)

בלאגן בג'ונגל (מדובב) - Jungle Shuffle
שעות הקרנה:
11:35, 14:30, 17:10, 19:45 ה
13:30, 18:05, 20:35 ו
14:30, 17:10, 19:45 א,ב,ג,ד
17:10, 19:45 ש
מסע של מאה צעדים

מסע של מאה צעדים - The Hundred-Foot Journey
שעות הקרנה:
10:10, 12:25, 14:40, 16:55 ש
12:25, 14:40, 16:55 ו
16:55 ה,א,ב,ד
גאליס: המסע לאסטרה

גאליס: המסע לאסטרה - Galis
שעות הקרנה:
15:00, 17:15, 19:30, 21:40 ג
15:00, 17:15, 19:30, 22:15 ה
17:15, 19:30, 21:40 ש,א,ב,ד
20:00, 22:10 ו
זינוק בעליה

זינוק בעליה - Zinuk BaAlia
שעות הקרנה:
10:00, 12:25, 14:40, 19:05, 21:35 ש
11:25, 14:30, 19:05, 21:35 ד
11:25, 19:05, 21:35 ו
11:45, 14:20, 19:05, 21:35 ה
14:30, 17:00 ג
14:30, 19:05, 21:35 א,ב
גט

גט - Gett
שעות הקרנה:
00:30, 22:20 ש,א,ב,ג,ד
01:15, 23:05 ו
לפני השינה

לפני השינה - Before I Go to Sleep
שעות הקרנה:
00:05, 00:15, 16:45, 19:15, 21:40, 23:25 ד
00:05, 00:30, 00:50, 16:45, 19:15, 21:40 ש
00:20, 18:55, 23:20 ג
00:30, 00:50, 01:00, 02:00, 02:00, 20:00, 22:30 ו
00:50, 16:45, 19:15, 21:40, 23:30, 23:30 א
16:45, 19:15, 21:40 ה
18:50, 23:15, 23:20 ב
נראה אותך שוטר

סינמה סיטי vip
נראה אותך שוטר - Let's Be Cops
שעות הקרנה:
00:45, 14:50, 17:20, 19:45, 22:15 ש
00:45, 17:15, 19:45, 22:15 א,ב,ג,ד
00:45, 19:45, 22:15 ו
17:15, 19:45, 22:15 ה
הדרך לגהינום

הדרך לגהינום - A Walk Among the Tombstones
שעות הקרנה:
11:00, 12:00, 12:00, 14:30, 15:30, 15:30, 18:00, 19:00, 19:00, 21:30, 22:30, 22:30 ש
11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 18:00, 19:00, 19:00, 21:30, 22:30, 22:30 ו
11:10, 14:15, 17:40, 19:00, 19:00, 22:30, 22:30, 23:30 ה
13:00, 14:15, 17:40, 19:00, 19:00, 22:30, 22:30 ד
14:20, 17:40, 19:00, 19:00, 22:30, 22:30 ג
14:30, 15:40, 18:00, 19:00, 21:30, 22:20 א
14:30, 17:50, 19:00, 19:00, 22:30, 22:30, 23:30 ב
נעלמת

סינמה סיטי vip
נעלמת - Gone Girl
שעות הקרנה:
17:30, 22:45 ו
18:00, 20:35 ה,ש,א,ד
21:10 ב,ג
הטוב שבי

הטוב שבי - The Best Of Me
שעות הקרנה:
00:20, 02:30, 02:35 ו
23:50 ש,א,ב,ג,ד
דרקולה - ההתחלה

דרקולה - ההתחלה - Dracula Untold
שעות הקרנה:
10:05, 10:10, 12:25, 12:30, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40 ו
10:10, 12:30, 14:40, 17:00, 19:20, 21:40 ש
11:45, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40 ה,ד
14:10, 16:40, 19:10, 21:40 א,ב,ג
השקר הטוב

השקר הטוב - The Good lie
שעות הקרנה:
10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:10, 16:00, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40 ו
10:30, 11:30, 12:45, 15:10, 16:00, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40 ש
11:05, 13:15, 15:25, 17:30, 19:35, 21:45 ד
13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 ה
14:00, 15:10, 16:05, 17:20, 19:30, 21:40 א
14:05, 16:15, 16:55, 18:20, 19:05, 20:25 ג
14:05, 16:15, 18:20, 19:30, 20:25, 21:40 ב
מיתה טובה

מיתה טובה - The Farewell Party
שעות הקרנה:
12:50, 15:00 ד
13:10, 15:20 ה
15:00 א,ב,ג
אהבה היא מוזרה

אהבה היא מוזרה - Love Is Strange
שעות הקרנה:
10:00, 12:05, 14:10 ש
12:00, 14:10 ו
ריביט (מדובב)

ריביט (מדובב) - Ribbit (HEB)
שעות הקרנה:
10:00, 12:00, 12:50, 14:00, 16:00 ש
12:50, 13:40, 15:35 ו
16:00 ה,א,ב,ג,ד
סיפור של צבע (מדובב)

סיפור של צבע (מדובב) - The Hero Of Color City (HEB)
שעות הקרנה:
10:00, 14:30, 16:20 ש
11:30, 16:00, 16:20 ו
14:30 א,ד
14:30, 16:20 ה
14:30, 16:40 ג
16:30 ב
הקופסונים (מדובב)

הקופסונים (מדובב) - The Boxtrolls (HEB)
שעות הקרנה:
12:15 ש
13:45 ו
הקופסונים (מדובב תלת מימד)

הקופסונים (מדובב תלת מימד) - The Boxtrolls (HEB 3D)
שעות הקרנה:
10:15, 12:40, 15:05, 17:30 ש
15:05, 17:30 ו
17:30 ה,א,ב,ג,ד
סיפורו של דולפין 2 (מדובב)

סיפורו של דולפין 2 (מדובב) - Dolphin tale 2 (HEB)
שעות הקרנה:
01:20 ו
23:10 ה,ש,א,ד
23:45 ב,ג
ג'ון וויק

ג'ון  וויק - John Wick
שעות הקרנה:
00:10, 10:00, 12:20, 12:30, 13:40, 14:40, 15:30, 17:00, 19:25, 20:00, 21:30, 21:50 ש
00:10, 10:00, 12:20, 14:40, 17:00, 18:30, 19:25, 20:00, 21:30, 21:50 ו
00:10, 12:15, 14:40, 17:00, 19:25, 20:00, 21:50 ד
00:10, 14:40, 17:00, 19:25, 20:00, 20:30, 21:50 א
00:10, 14:40, 17:00, 19:25, 20:00, 21:50 ב,ג
11:45, 14:10, 16:35, 19:10, 20:00, 21:50 ה
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash
שעות הקרנה:
00:10, 02:35, 14:45, 17:05, 19:25, 21:45 ו
14:45, 17:05, 19:25, 21:45 ש
17:05, 19:25, 21:45 ה,א,ב,ג,ד
מכאן אני ממשיך

מכאן אני ממשיך - This Is Where I Leave You
שעות הקרנה:
00:40, 02:30, 22:20 ו
00:40, 22:20 ש,א,ב,ג,ד
22:20 ה
אנאבל

אנאבל - Annabelle
שעות הקרנה:
00:10, 10:15, 13:15, 16:15, 18:30, 19:15, 22:15 ש
00:10, 11:00, 13:00, 14:00, 16:05, 19:00, 22:00 ד
00:10, 14:00, 16:05, 19:00, 22:00 ב
00:10, 14:00, 16:05, 19:00, 22:00, 23:30 א
00:10, 14:45, 17:45, 19:00, 22:00, 23:45 ג
01:00, 13:10, 16:05, 19:00, 22:00 ו
11:35, 14:35, 17:30, 19:00, 21:40, 23:30 ה
זעם

סינמה סיטי vip
זעם - Fury
שעות הקרנה:
00:40, 00:45, 16:50, 16:55, 18:30, 19:30, 22:05, 23:30 ב
00:50, 02:00, 02:20, 12:25, 14:15, 15:05, 16:55, 18:15, 19:35, 20:00, 21:00, 22:15, 23:00, 23:40 ו
00:50, 10:25, 11:00, 11:30, 13:05, 14:00, 14:15, 15:45, 16:55, 17:00, 18:25, 19:35, 20:00, 21:05, 22:15, 23:00, 23:40 ש
00:50, 15:30, 16:55, 19:35, 22:15, 22:15, 23:20 ג
00:50, 15:35, 16:55, 18:15, 19:35, 21:00, 22:15, 22:45, 23:40 ד
00:50, 16:55, 19:35, 22:00, 22:15 א
14:30, 16:10, 17:05, 18:50, 19:40, 21:00, 22:15, 22:45 ה
חיית הלילה

חיית הלילה - Nightcrawler