לב אבן יהודה

להזמנות: לב 5155* טלפון: 09-8911659 מפה אבן יהודה המייסדים 41, אבן יהודה

שעות הקרנה:
11:00, 13:50, 16:50, 19:15, 21:45 ש
19:20, 21:30 ו
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
11:00, 13:30, 16:20, 18:50, 21:40 ש
19:00, 21:50 ו
המשחק הגדול

המשחק הגדול - Molly's Game