רב חן קרית אונו

להזמנות: קולנועפון 12222202 טלפון: 03-5355255 מפה קרית אונו קניון קרית אונו

שעות הקרנה:
00:10, 22:00 ה
קינגסמן: מעגל הזהב

קינגסמן: מעגל הזהב - Kingsman: The Golden Circle
שעות הקרנה:
22:00 ה
געגוע

געגוע - Longing
שעות הקרנה:
00:25, 22:00 ה
פוקסטרוט

פוקסטרוט - Foxtrot