רב חן קרית אונו

להזמנות: קולנועפון 12222202 טלפון: 03-5355255 מפה קרית אונו קניון קרית אונו

שעות הקרנה:
18:40 ה,ש,א,ב,ג,ד
נעלמת

נעלמת - Gone Girl
שעות הקרנה:
11:00, 16:40, 18:10, 19:15, 20:45, 21:50 ש
16:40, 18:10, 19:15, 20:45, 21:50 ה,א,ב,ג,ד
19:20, 21:00, 22:00 ו
משחקי הרעב עורבני חקיין פרק 1

משחקי הרעב עורבני חקיין פרק 1 - The Hunger Games: Mockingjay Part 1
שעות הקרנה:
11:00 ש
16:10 ה,א,ב,ג,ד
הקופסונים (מדובב)

הקופסונים (מדובב) - The Boxtrolls (HEB)
שעות הקרנה:
11:00 ש
16:30 ה,א,ב,ג,ד
סיפורו של דולפין 2 (מדובב)

סיפורו של דולפין 2 (מדובב) - Dolphin tale 2 (HEB)
שעות הקרנה:
19:30 ו
19:45 ה,ש,א,ב,ג,ד
וויפלאש

וויפלאש - Whiplash
שעות הקרנה:
21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
22:00 ו
זעם

זעם - Fury
שעות הקרנה:
16:15 ש
לא מתרגש

לא מתרגש - Playing it cool
שעות הקרנה:
11:00, 16:30, 21:30 ש
16:30, 21:30 ה,א,ב,ג,ד
18:30, 22:00 ו
בין כוכבים

בין כוכבים - Interstellar
שעות הקרנה:
11:00, 17:00, 19:30, 21:50 ש
17:00, 19:30, 21:50 ה,א,ב,ג,ד
19:30, 22:00 ו
טיפשים בלי הפסקה 2

טיפשים בלי הפסקה 2 - Dumb and Dumber To