רב חן קרית אונו

להזמנות: קולנועפון 12222202 טלפון: 03-5355255 מפה קרית אונו קניון קרית אונו

שעות הקרנה:
21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
22:00 ו
חטופה 3

חטופה 3 - Taken 3
שעות הקרנה:
11:00, 17:00, 19:30, 21:50 ש
17:00, 19:30, 21:50 ה,א,ב,ג,ד
19:30, 22:00 ו
צ'ארלי מורדכי

צ'ארלי מורדכי - Mortdecai
שעות הקרנה:
17:00, 19:30, 21:50 ש,א,ב,ג,ד
19:30, 22:00 ו
19:45, 21:50 ה
עיניים גדולות

עיניים גדולות - Big Eyes
שעות הקרנה:
19:30 ו,ש,א,ב,ג,ד
19:50 ה
למה זה מגיע לי?

למה זה מגיע לי? - Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
שעות הקרנה:
11:00 ש
שישה גיבורים (מדובב)

שישה גיבורים (מדובב) - Big Hero  (Hebrew)
שעות הקרנה:
11:15 ש
שישה גיבורים (תלת מימד מדובב)

שישה גיבורים (תלת מימד מדובב) - Big Hero 6 (Heb 3D)
שעות הקרנה:
11:00, 17:00 ש
17:00 ה,א,ב,ג,ד
הפינגווינים ממדגסקר (מדובב)

הפינגווינים ממדגסקר (מדובב) - Penguins of Madagascar (Heb)
שעות הקרנה:
17:00, 19:30, 21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
19:30, 22:00 ו
משחק החיקוי

משחק החיקוי - The Imitation Game
שעות הקרנה:
11:00, 16:50, 19:00, 21:50 ש
16:50, 19:00, 21:50 א,ב,ג,ד
17:05, 19:00, 21:50 ה
19:20, 22:00 ו
צלף אמריקאי

צלף אמריקאי - American sniper