רב חן קרית אונו

להזמנות: קולנועפון 12222202 טלפון: 03-5355255 מפה קרית אונו קניון קרית אונו

שעות הקרנה:
17:00, 21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
22:00 ו
היפה והחיה: תלת ממד

היפה והחיה: תלת ממד -
שעות הקרנה:
11:00, 16:40 ש
16:40 ה,א,ב,ג,ד
היפה והחיה: תלת ממד מדובב

היפה והחיה: תלת ממד מדובב - Beauty and the Beast
שעות הקרנה:
11:00 ש
טרולים (מדובב)

טרולים (מדובב) - Trolls (Hebrew)
שעות הקרנה:
21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
22:00 ו
סארו - הדרך הביתה

סארו - הדרך הביתה - Lion
שעות הקרנה:
11:00, 17:00 ש
17:00 ה,א,ב,ד
מואנה (מדובב)

מואנה (מדובב) - Moana (Hebrew)
שעות הקרנה:
19:15 ה,ש,א,ב,ד
19:20 ג
19:25 ו
מאחורי המספרים

מאחורי המספרים - Hidden Figures
שעות הקרנה:
11:00 ש
לשיר (מדובב)

לשיר (מדובב) - Sing (Hebrew)
שעות הקרנה:
21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
22:00 ו
לוגאן - וולברין

לוגאן - וולברין - Logan
שעות הקרנה:
17:00, 19:40, 21:50 ה,ש,א,ב,ג,ד
19:30, 22:00 ו
סימן חיים

סימן חיים - Life
שעות הקרנה:
19:15 ה,ש,א,ב,ג,ד
19:30 ו
הסוכן

הסוכן - The Saleman
שעות הקרנה:
17:00, 19:30, 21:50 ג
19:30, 21:50 ה,ש,א,ב,ד
19:30, 22:00 ו
נורמן

נורמן - Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer
שעות הקרנה:
19:15 ה,ו,ש,א,ב,ג,ד
היפה והחיה (תלת מימד)

היפה והחיה (תלת מימד) - The Beauty and the beast (3D)
שעות הקרנה:
11:15, 17:00 ש
16:50 ג
17:00 ה,א,ב,ד
היפה והחיה (מדובב תלת מימד)

היפה והחיה (מדובב תלת מימד) - The Beauty and the beast (HEB 3D)