חן

להזמנות: חן רחובות 08-9362868 טלפון: 08-9362858 מפה רחובות שדרות בן ציון 49, רחובות

שעות הקרנה:
16:50 א, ב, ג
16:45 ד
המוזיאון

המוזיאון - The Museum
שעות הקרנה:
16:35, 19:05 ש
16:40, 21:10 א
16:40, 18:50 ב
18:50 ג
18:55, 21:15 ד
העיתון

העיתון - The Post
שעות הקרנה:
14:30, 16:50, 21:25 ש
16:45, 19:00 א
19:00 ב
21:15 ג
19:10 ד
העדות

העדות - The Testament