כוכב

להזמנות: כוכב רמת השרון 03-5491979 טלפון: 03-5491979 מפה רמת השרון סוקולוב 95, רמת השרון

שעות הקרנה:
10:00 ש
אנשים ומקומות

אנשים ומקומות - Visages Villages
שעות הקרנה:
11:45, 16:00, 18:00, 22:00 ש
17:45, 22:00 ו
האופה מברלין

האופה מברלין - The Cakemaker
שעות הקרנה:
13:45, 20:00 ש
19:45 ו
הפרעה בקצב הלב

הפרעה בקצב הלב - Arrhythmia